HE103/2014

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.