HårdstedtM2007

    Tieteen termipankista

    Hårdstedt Martin, Suomen sota 1808–1809. WSOY, Helsinki 2007. (Ruotsinkielinen alkuteos Martin Hårdstedt, Finska kriget 1808–1809. Norstedts, Stockholm 2006.)