Genre2006

    Tieteen termipankista

    Mäntynen, Anne, Susanna Shore ja Anna Solin (toim.) 2006. Genre - tekstilaji. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.