Finlexsmur

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Sähkömarkkinalaki 588/2013. Finlex. http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2013/20130588. Käytetty 20.2.2017.