EurénE1846

    From Tieteen termipankki

    Eurén, Gustaf Erik 1846: Grunddragen till finsk formlära. Åbo: J. C. Frenckell & son.