Biosanasto2015

    Tieteen termipankista

    Biosanasto 2015. Biotekniikan neuvottelukunta. Tekijät Marianne Lalli ja Lauri Reuter. Työryhmä Mikaela Grönholm (Helsingin yliopisto), Carmela Kantor-Aaltonen (Suomen Bioteollisuus ry), Anneli Ritala-Nurmi (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy) ja Teemu Teeri (Helsingin yliopisto). Luettavissa: http://www.btnk.fi/biosanasto.html.