Aristotles2008

    Tieteen termipankista

    Aristoteles: Nikomakhoksen etiikka. Gaudeamus, Helsinki 2008.