AnhavaJ1998

    Tieteen termipankista

    Anhava, Jaakko 1998. Maailman kielet ja kielikunnat. Tampere: Gaudeamus.