AnderssonE1994

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Andersson, Erik (1993) Grammatik från grunden. En koncentrerad svensk satslära. Uppsala: Hallgren & Fallgren Studieförlag AB. Andra upplagan 1994. (Tredje tryckningen 1999.)