AndersonB2007

    Tieteen termipankista

    Anderson, Benedict, Kuvitellut yhteisöt: Nationalismin alkuperän ja leviämisen tarkastelua. Alkuteos Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism, 1983. Suomentanut Joel Kuortti, johdanto Jouko Nurmiainen. Sivilisaatiohistoria-sarja. Tampere: Vastapaino, 2007.