AmezianeJ2009

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Ameziane Jenny, 2009. Mesolitiska och neolitiska landskapsrum. Arkeologiska undersökningar av stenålderns boplatser i Jönköpings län. Arkeologisk rapport 2009:38. Jönköping: Jönköpings läns museum. Saatavissa: https://jonkopingslansmuseum.se/wp-content/uploads/2018/01/2009_38.pdf