2006/112/EY

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä.