Kirjallisuudentutkimus:monografia

From Tieteen termipankki

monografia

monografia
Definition erityistutkimus; tieteellinen teos, joka käsittelee tiettyä erityiskysymystä
Explanation

Monografialla tarkoitetaan useimmiten opinnäytetyötä, esimerkiksi pro gradu -tutkielmaa tai väitöskirjaa, joka julkaistaan yhtenäisenä teoksena. Viime vuosina on Suomen yliopistoissa alettu suosia monografia-muotoisten väitöskirjojen sijaan artikkeliväitöskirjoja, jotka on koottu tieteellisissä julkaisuissa ilmestyneistä artikkeleista.

Tietokirjallisuuden näkökulmasta monografia on yleensä yhden kirjoittajan tekemä tutkimus, mutta sillä voi olla myös useampia kirjoittajia. Opinnäytetyöksi tarkoitetut monografiat ovat kuitenkin yleensä yhden kirjoittajan tekemiä.

Tieteellisen monografian erityispiirteitä:

-Monografian tutkimussuunnitelma on laadittu alusta asti koko työtä varten. Tutkimustyön tavoitteet, taustakirjallisuus, teoreettinen viitekehyksen ja metodi esitellään heti monografian alussa, ja mahdollinen empiirinen aineisto pyritään keräämään yhdellä kertaa.
-Monografian tutkimusprosessi etenee suunnitelman mukaisesti ja aikataulu on pääosin tekijän itsensä vastuulla. Aikataulu ei siis riipu kuten artikkelissa akateemisesta hyväksymismenettelystä ja kustantajien julkaisuaikataulusta.
-Monografia on yksikielinen teos, kun taas artikkeleista koostuvan antologian artikkelit voivat olla myös erikielisiä.
-Monografiaväitöskirjan tieteellistä tasoa arvioidaan ja siitä annetaan palautetta vasta kun työ luovutetaan esitarkastettavaksi. Artikkeleista koostuvan väitöskirjan jokainen artikkeli käy julkaisuvaiheessaan läpi referee-menettelyn, jolloin ulkopuoliset alan tutkijat arvioivat artikkelin ja antavat siitä palautetta kirjoittajalle.
-Monografiana julkaistavien opinnäytteiden sivumäärä on yleensä suurempi kuin artikkeleista koostuvien opinnäytetöiden, sillä aikakauslehtien ja kokoomateosten kustantajilla on usein tiukat säännöt artikkelien maksimipituudelle.
Additional Information Monografiaksi kutsutaan myös kaunokirjallista yhtenäistä teosta tai teossarjaa, jolla on vain yksi kirjoittaja. Tällöin sen vastakohta on antologia, joka on usean kirjoittajan teksteistä koottu kaunokirjallinen teos, esimerkiksi runoantologia.

Equivalents

monographenglanti
monographieranska
monografiruotsi
Monagraphiesaksa
monografija (luo nimityssivu)venäjä

Related Concepts

Sources

HosiaisluomaY2003, HirsjärviS&RemesP&SajavaaraP1997, JärvinenP2013, MARC21/2013, ValoM2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 7.12.2022: Kirjallisuudentutkimus:monografia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:monografia.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →