Kirjallisuudentutkimus:kulttuurimaterialismi

  Tieteen termipankista

  kulttuurimaterialismi

  kulttuurimaterialismi
  Selite Raymond Williamsin teoksesta Marxism and Literature ( 1977) varsinaisesti alkunsa saanut marxilaislähtöinen tutkimussuuntaus, jossa koros- tetaan kulttuuristen tuotteiden ja historiallisen kontekstin vuorovaikutusta. Antropologian puolella käsitettä käytti hieman aiemmin Marvin Harris teoksessaan The Rise of Anthropological Theory (1968) tarkastellessaan yhteiskunnallisen elämän ja aineellisten olojen välisiä suhteita. Toisin kuin perinteisessä marxilaisessa teoriassa oli ollut tapana, Williams kuvaa taloudellista perustaa pikemmin prosessiksi kuin kiinteäksi tilaksi. Hänen mukaansa kirjallisuus - kuten muutkin kulttuurisen ylärakenteen ilmiöt - on olemukseltaan aineellista hyödyntäessään kieltä ja teknologiaa merkitysten ja arvojen tuottamisessa. Yhtenä keskeisenä pyrkimyksenä kulttuurimaterialismissa on vallankäytön ideologisen luonteen paljastaminen. Kulttuurimaterialistisia ideoita ovat soveltaneet esim. Jonathan Dollimore ja Alan Sinfield renessanssidraamaa käsittelevässä tutkimuksessaan Political Shakespeare (1985). Suuntaus on sukua uushistorismille painottaessaan historiallisen kontekstin tärkeyttä.

  Erikieliset vastineet

  cultural materialismenglanti (English)
  Kulturmaterialismussaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Kirjallisuudentutkimus:kulttuurimaterialismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:kulttuurimaterialismi.)