Kirjallisuudentutkimus:järvikoulu

  Tieteen termipankista

  järvikoulu

  järvikoulu
  Selite

  Englantilainen kirjailijaryhmittymä, johon on luettu runoilijat William Wordsworth (1770-1850), Samuel Taylor Coleridge (1772-1834), Robert Southey (1774-1843) ja Dorothy Wordsworth (1771-1855). Nimityksen otti - pilkkamielessä - käyttöön skotlantilainen tuomari Francis Jeffrey artikkeleissaan, joita hän julkaisi Edinburgh Review -lehdessä vuodesta 1802. Nimitys viittaa Cumbrian järvialueeseen, missä nämä kirjailijat elivät. Varsinkin Wordsworth kuvasi mielellään kotiseutunsa (dear native regions) kauneutta. Englannin romantiikan alkuna pidetään Coleridgen ja Wordsworthin yhteiskokoelmaa Lyrical Ballads (1798). Teoksen esipuheessa, jota on pidetty myös romantiikan ohjelmanjulistuksena, Wordsworth esittää usein lainatun teesin, jonka mukaan runous on väkevien tunteiden spontaania kumpuamista, joka saa alkunsa levollisuudessa mieleen palautetuista tunteista. Runonsa "The Daffodils" (1807) viimeisessä säkeistössä hän kuvaa tuota runouden keinoin saavutettavaa paluuta jo koettuun emootioon:

  For oft, when on my couch I lie
  In vacant or in pensive mood,
  They flash upon that inward eye
  Which is the bliss of solitude;
  And then my heart with pleasure fills,
  And dances with the daffodils.

  Erikieliset vastineet

  lake poetsenglanti (English)
  lake schoolenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.11.2023: Kirjallisuudentutkimus:järvikoulu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:järvikoulu.)