Kirjallisuudentutkimus:différance

  Tieteen termipankista

  différance

  différance
  Selite

  Ranskalaisen filosofin Jacques Derridan teoksissaan De la grammatologie (1967, engl. Of Grammatology) ja Le Voix et le phénomène (1967, Speech and Phenomena) käyttöön ottama tarkoituksellisen kaksimerkityksinen uudissana, joka viittaa toisaalta eroamiseen, toisaalta viivyttämiseen. Sanan pohjana on ranskan différer, jonka merkityksiä ovat sekä "erota", "olla erilainen" että "viivyttää, lykätä". Différance ääntyy samalla tavoin kuin ranskan différence (ero), mutta ainoastaan kirjoitettuna ilmenevällä neologismillaan Derrida halua kiinnittää huomion juuri kirjoitukseen erojen järjestelmänä.


  Différance viittaa siihen, että kaikki kielen elementit ovat suhteessa toisiin elementteihin ja saavat merkityksensä eroamalla niistä. Merkitys pakenee määrittelijäänsä; etsittäessä sanan merkitystä sanakirjasta tarjolla on vain lisää muita sanoja, jolloin on katsottava näiden sanojen määritelmiä, jotka puolestaan viittaavat yhä uusiin sanoihin jne. Kielellinen merkitys on siten jo lähtökohtaisesti aina jotakin viivytettyä, lykättyä ja poissaolevaa. Derridan termi asettuu vasten länsimaisen filosofian kielikäsitystä, jota hän nimittää logosentriseksi: sen mukaan merkitykset ovat kiinteitä ja muuttumattomia sekä läsnä kielessä. Derrida vie loogiseen päätökseen Ferdinand de Saussuren ajatuksen, jonka mukaan kielen merkit ovat keinotekoisia ja differentiaalisia, ts. niiden identiteetti syntyy ainoastaan siitä, että ne eroavat muista merkeistä.

  Erikieliset vastineet

  différanceranska (français)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Kirjallisuudentutkimus:différance. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:différance.)