Kielitieteen asiantuntijaryhmä

From Tieteen termipankki

Kielitieteen pilottihanke kutsuu kaikkia kielentutkijoita mukaan termitalkoisiin. Rekisteröidy omalla nimelläsi (etunimi ja sukunimi) ja pyydä sähköpostitse asiantuntijan oikeudet. Ks. myös Termipankin blogia Termihaaste kiertämään (huhtikuu 2012). Asiantuntijaryhmän avainhenkilöiksi on kutsuttu parisenkymmentä eri tutkimussuuntia edustavaa lingvistiä, jotka ovat lupautuneet aktivoimaan oman erikoisalansa kenttää. Kielitieteen pilottia koordinoi professori Tiina Onikki-Rantajääskö.

Kielitieteen avainhenkilöt: Terhi Ainiala (nimistöntutkimus), Rigina Ajanki (fennougristiikka, historiallis-vertaileva kielentutkimus), Jarmo H. Jantunen (korpuslingvistiikka), Kimmo Koskenniemi (kieliteknologia), Igor Kudashev (terminologia, venäjän käännösvastineet), Klaus Laalo ja Maija Surakka (lapsen kielenkehitys), Meri Larjavaara (romaanisten kielten tutkimus), Hanna Lehti-Eklund (ruotsin kielen tutkimus, kielenopetus), Sirkku Lesonen (toisen ja vieraan kielen opetus), Matti Miestamo (yleinen kielitiede, kielitypologia), Anne Mäntynen (tekstin- ja diskurssintutkimus), Marja Nenonen (psykolingvistiikka), Tiina Onikki-Rantajääskö (kognitiivinen kielentutkimus, semantiikka), Mari Siiroinen (konstruktiokielioppi, murresyntaksi), Maria Vilkuna (syntaksi), Stefan Werner (fonetiikka).

Kielitieteen etusivulle