Kielitieteen asiantuntijaryhmä

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Kielitieteen pilottihanke kutsuu kaikkia kielentutkijoita mukaan termitalkoisiin. Rekisteröidy omalla nimelläsi (etunimi ja sukunimi) ja pyydä sähköpostitse asiantuntijan oikeudet. Ks. myös Termipankin blogia Termihaaste kiertämään (huhtikuu 2012). Asiantuntijaryhmän avainhenkilöiksi on kutsuttu parisenkymmentä eri tutkimussuuntia edustavaa lingvistiä, jotka ovat lupautuneet aktivoimaan oman erikoisalansa kenttää. Kielitieteen pilottia koordinoivat professorit Lea Laitinen ja Tiina Onikki-Rantajääskö.

Kielitieteen avainhenkilöt: Terhi Ainiala (nimistöntutkimus), Rigina Ajanki (fennougristiikka, historiallis-vertaileva kielentutkimus), Auli Hakulinen (keskusteluntutkimus), Jarmo H. Jantunen (korpuslingvistiikka), Anneli Kauppinen (lapsen kielekehitys), Kimmo Koskenniemi (kieliteknologia), Igor Kudashev (terminologia, venäjän käännösvastineet), Niina Kunnas (monikielisyys, kielikontaktit, sosiolingvistiikka), Klaus Laalo (fonologia, morfologia, lapsen kielenkehitys), Lea Laitinen (semantiikka, pragmatiikka, syntaksi, kirjoittamisen historia), Meri Larjavaara (romaanisten kielten tutkimus), Hanna Lehti-Eklund (ruotsin kielen tutkimus, kielenopetus), Maisa Martin (toisen ja vieraan kielen opetus), Matti Miestamo (yleinen kielitiede, kielitypologia), Anne Mäntynen (tekstin- ja diskurssintutkimus), Marja Nenonen (psykolingvistiikka), Tiina Onikki-Rantajääskö (kognitiivinen kielentutkimus, semantiikka), Mari Siiroinen (konstruktiokielioppi, murresyntaksi), Maria Vilkuna (syntaksi), Stefan Werner (fonetiikka).

Kielitieteen etusivulle