Kielitiede:mentaalikielioppi

From Tieteen termipankki

mentaalikielioppi | kieliopillinen kompetenssi

mentaalikielioppi
kieliopillinen kompetenssi
Definition kielenkäytön malli, joka on rakentunut varhaislapsuudessa ensikielen omaksumisen ja muiden sosiaalistumisprosessien myötä
Explanation Fred Karlssonin (2022) mukaan kielijärjestelmä ja sen yksilöllinen mentaaliedustus ovat olomuodoltaan erilaisia: edellinen koostuu normeista eli sosiaalisista tosiseikoista ja jälkimmäinen puolestaan yksittäisen kielenpuhujan aivoihin edustuneista rakenteista ja käyttäytymistottumuksista. Vaikka yksilöiden mentaalikieliopit eroavat toisistaan tietyssä määrin, niiden keskeiset osat ovat tarpeeksi samanlaisia, jotta kielen eri puhujat pystyvät ymmärtämään toistensa puhetta ja tekstiä. Yksilön mentaalikielioppi on kuitenkin aina suppeampi kuin koko kielen kielioppi, koska yksilö ei voi koskaan hallita kielen koko leksikkoa tai sen koko rakennetta.

Sources

KarlssonF2022

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 12.8.2022: Kielitiede:mentaalikielioppi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:mentaalikielioppi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →