Keskustelu Perinnöntutkimus:arkeologinen kulttuuriperintö

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Contents

Thread titleRepliesLast modified
Arkeologinen kulttuuriperintö010:42, 23 September 2021

Arkeologinen kulttuuriperintö

Arkeologisella kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan maaperässä tai vesistöissä näkyviä ihmistoiminnan jälkiä. Painopiste on siis visuaalisessa maisemassa, mutta mielestäni olisi tärkeää pohtia myös tähän kulttuurimaisemaan liitettyjä arvoja ja merkityksiä. Näitä jälkiä tutkitaan arkeologian menetelmillä, kuten arkeologisilla kaivauksilla ja inventoinneilla. Arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluu oleellisena osana myös näistä tutkimuksista laaditut kaivausraportit.

Muinaismuistolaki suojelee kiinteitä muinaisjäännöksiä. Museoviraston linjauksen mukaisesti arkeologiseen kulttuuriperintöön luetaan myös sellaiset rakenteet, joiden suojelua pidetään perusteltuna niiden historiallisen arvon vuoksi.

Lähteet:

Museovirasto.fi https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto. Viitattu 23.9.2021

Janna L (keskustelu)10:15, 23 September 2021