Kaupunkitutkimuksen termistö

  Tieteen termipankista


  Tänne rakentuu Tieteen termipankin kaupunkitutkimuksen aihealue. Kaupunkitutkimuksen termityötä koordinoi FM Milla Juhonen Helsingin yliopistosta (milla.juhonen[at]helsinki.fi).

  Kaupunkitutkimus on laaja-alainen ja tieteenalojen rajoja ylittävä tutkimusala, jossa kaupunkia tarkastellaan eri näkökulmista ja usein myös monitieteisesti tai tieteidenvälisesti. Painopisteenä voi olla kulttuurinen, historiallinen, poliittinen tai esimerkiksi taloudellinen tarkastelu. Kaupunkitutkimuksessa kohteina ovat sekä kaupungin ja kaupunkilaisuuden moninaiset kerrostumat ja kaupunkielämän erityispiirteet että laajemmat kaupunkeja ja yhteiskuntaa koskevat ilmiöt, kuten globalisaatio, modernisaatio ja verkostoituminen.

  Kaupunkitutkimuksessa pyritään ymmärtämään ja käsittelemään monimutkaisia kaupungistumisen ja kaupunkien kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Keskeisiä tieteenaloja ovat ennen kaikkea humanistiset, yhteiskuntatieteelliset ja matemaattis-luonnontieteelliset tieteet sekä bio- ja ympäristötieteet. Kaupunkitutkimuksessa saavutettua tietoa hyödynnetään myös akateemisen maailman ulkopuolella, osana kaupunkeja koskevia kehityshankkeita.

  Taustatietoa kaupunkitutkimuksen aihealueesta

  Kaupunkitutkimuksen aihealue aloitti toimintansa Tieteen termipankissa syksyllä 2023, jolloin lähtösysäys tehtiin ennen kaikkea humanistisen kaupunkitutkimuksen parissa. Aloitteellisena toimijana oli Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura, joka myös koordinoi hanketta. On toivottavaa, että kaupunkitutkimuksen aihealue täydentyy tulevaisuudessa yhä monipuolisemmin kattamaan kaupunkitutkimuksen alan laajaa ja monipuolista kirjoa myös termipankissa olevan terminologian suhteen. Termipankissa jo olevaa aineistoa voi täsmentää ja laajentaa sisäisellä luokittelulla ja esimerkiksi lisäämällä linkkejä, jotka sitovat lähikäsitteitä toisiinsa. Kaupunkitutkimukseen liittyviä käsitteitä on luokiteltu jo monelle naapurialalle (mm. ympäristötieteet, historia, maisemantutkimus). Osa näistä käsitteistä on jo luokiteltu näkymään myös kaupunkitutkimuksen aihealueella, mutta jos haettava termi ei löydy kaupunkitutkimuksen aihealueen aakkosellisesta listauksesta, kannattaa käyttää hakutoimintoa. Tällöin on hyvä pitää mielessä mahdolliset tieteenalakohtaiset erot käsitteiden määrittelyssä ja miettiä, onko tarpeen määritellä termi erikseen myös kaupunkitutkimuksen aihealueen alle. Kaupunkitutkimuksen aihealueen asiantuntijat tekevät mielellään yhteistyötä lähialojen kanssa!


  Aihealueen käsitteiden nimitykset eri kielillä