Kasvatustieteet:yrittäjyyskyvyt

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

yrittäjyyskyvyt

yrittäjyyskyvyt
Definition Yrittäjyyskyvyt tarkoittavat niitä kykyjä, jotka muodostavat perustan sekä tarvittavat ja riittävät edellytykset tehokkaaseen yrittäjämäiseen käyttäytymiseen yksilönä, organisaatiossa tai kollektiivisesti sisältäen taitoja, tietoja ja asenteita (Gibb, 1999).
Explanation Yrittäjyyteen liittyvien kykyjen kehittäminen liittyy vahvasti yrittäjyyskasvatuksen tavoitteisiin, sillä kyvyt auttavat muuttamaan motivaation toiminnaksi (Collins et al., 2006a) ja johtamaan yrittäjyyteen mahdollisesti liittyvää liiketoiminnallista yritystä (Pansiri & Temtime, 2008) sekä toimimaan erilaisissa tehtävissä työntekijänä organisaatiossa. Kyvyt ovat siis muiden tekijöiden ohella edellytys yrittäjyydelle. Yrittäjyyteen liittyviä kykyjä on monenlaisia. Tyypillisesti ne korostavat tekemistä (Collins et al., 2006a). Niiden joukossa ovat muun muassa neuvottelu-, myynti-, vakuuttavuus-, projektinjohto-, ajanhallinta-, strategia- ja ongelmanratkaisukyvyt (Gibb, 2002). Ne liittyvät vahvasti esimerkiksi yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin sekä luovuuteen ja innovaatioihin. Yrittäjyyskykyjä voidaan opettaa ja oppia. Opettamisessa ja oppimisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi yhteistyöllisiä ja vastavuoroisia oppimisympäristöjä, joissa oppilaat pääsevät tekemisiin esimerkiksi yrittäjien kanssa. (Collins et al., 2006b)
Yrittäjyyteen liittyvät kyvyt ovat kiinnostaneet myös akateemisessa keskustelussa. Keskustelussa on käsitelty tietoja, taitoja ja asenteita. Erityisesti tutkimuksissa on tarkasteltu esimerkiksi yrittäjyyteen liittyvien kykyjen opettamista ja oppimista (Collins et al., 2006b) sekä niiden merkitystä yritysten menestymisessä (Pansiri & Temtime, 2008). Tutkimuksissa on tarkasteltu erilaisia oppimisen keinoja käytännön tehtävistä yrittäjyyskursseihin ja -projekteihin (Collins et al., 2006b).

Equivalents

entrepreneurial capacitiesenglanti

Sources

YVI-sanakirja, CollinsA&SmithJ&HannonD2006a, CollinsA&SmithJ&HannonD2006b, GibbA1999, GibbA2002, PansiriJ&TemtimeT2008

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:yrittäjyyskyvyt. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:yrittäjyyskyvyt.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →