Kasvatustieteet:yrittäjyyskulttuuri

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

yrittäjyyskulttuuri

yrittäjyyskulttuuri
Definition Yrittäjyyskulttuuri viittaa yhteiskunnan tai jonkin pienemmän yhteisön yrittäjyyttä koskeviin ajattelu- ja toimintatapoihin (ks. yrittäjämäinen ajattelutapa ja yrittäjämäinen toimintatapa), jotka muodostavat yrittäjyydelle toimintakentän (Gibb, 1997).
Explanation Yrittäjyyskulttuuri liittyy vahvasti yrittäjyyskasvatukseen ja yrittäjyyden myönteisiin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin (Jack & Anderson, 1999). Yrittäjyyskulttuuri muodostuu useista eri osatekijöistä ja se voi olla myönteinen tai kielteinen. Myönteisessä yrittäjyyskulttuurissa oleellisessa osassa ovat yrittäjyyttä tukevat arvot ja asenteet sekä kyvyt, jotka heijastavat yrittäjämäistä elämäntapaa. Tähän sisältyvät esimerkiksi vapaus, itsenäisyys, vastuullisuus ja kokonaisvaltaisuus. (Gibb, 2002) Tällainen yrittäjyyskulttuuri tukee organisaatioiden ja ihmisten kehitystä (Gibb, 1997). Yrittäjyyskulttuurilla on siksi myös huomattava merkitys yrittäjyyden edistämisessä, vahvistamisessa ja mahdollistamisessa sen kaikissa muodoissa. Yrittäjyyskulttuuri voi toimia samoin kuin sellaiset ympäristöt, joiden voidaan jopa nähdä luovan yrittäjiä (Gartner, 1985). Toisaalta yrittäjyyskulttuuri voi olla myös kielteinen, jolloin vaikutukset ovat päinvastaiset. Siksi yrittäjyyskasvatuksen kannalta on merkittävää mahdollistaa ja luoda myönteinen yrittäjyyskulttuuri (Jack & Anderson, 1999).
Yrittäjyyskulttuuri tai siihen vahvasti liittyvät asenteet, motivointi ja kannustus ovat saaneet suhteellisen paljon tutkimushuomiota (Jack & Anderson, 1999). Tutkimuksissa on eri analyysitasoilla tiedostettu myönteisen ilmapiirin ja ajattelumallien merkitys yrittäjyyden edistämisessä (Chia, 1996). Tutkimuksissa on myös pohdittu myönteisen yrittäjyyskulttuurin luomista ja sen keinoja sekä vaikutuksia (Jack & Anderson, 1999; Keats and Abercrombie, 1991). Yrittäjyyskasvatuksen merkityksen kasvaminen heijastuu varmasti myös jatkossa aiheen suosioon tutkimuksessa.

Equivalents

enterprise cultureenglanti

Sources

YVI-sanakirja, ChiaR1996, GibbA1997, GibbA2002, JackL&AndersonR1999, KeatsR&AbercrombieN1991

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:yrittäjyyskulttuuri. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:yrittäjyyskulttuuri.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →