Kasvatustieteet:yrittäjyyskasvatus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

yrittäjyyskasvatus

yrittäjyyskasvatus
Definition Yrittäjyyskasvatus on kansalaiskasvatusta, jossa yrittäjyys käsitetään laaja-alaisesti ja jossa pyritään vaikuttamaan henkilön yrittäjyyttä koskeviin taitoihin, käyttäytymiseen ja uskomuksiin siten, että ne ovat hyödyksi elämässä, työelämässä ja elinkeinotoiminnassa (ks. omaehtoinen yrittäjyys) huolimatta siitä työskenteleekö henkilö itsenäisenä yrittäjänä (ks. ulkoinen yrittäjyys) tai toisen palveluksessa (ks. sisäinen yrittäjyys) (Seikkula-Leino, 2007). Toisin sanoen on siis kyse yrittäjyyden edistämisestä ja opettamisesta sekä yrittäjäksi kasvattamisesta ja rohkaisemisesta (Kuratko, 2005; Kyrö et al., 2007; Peterman & Kennedy, 2003; Solomon, 2007; Solomon & Fernald, 1991) yrittäjyyden eri muodoissa (Ristimäki, 2004).
Explanation Yrittäjyyskasvatuksen avulla pyritään siis vaikuttamaan ihmisten yrittäjyyttä koskeviin asenteisiin ja valmiuksiin siten, että yhä useampi ryhtyisi yrittäjäksi ja toimisi yrittäjämäisesti. Lähtökohtana on ajatus siitä, että yrittäjäksi voi oppia ja kasvaa. Yleensä tällainen yrittäjyyden vahvistaminen perustellaan ja oikeutetaan yrittäjyyden positiivisilla vaikutuksilla yhteiskuntaan ja erityisesti talouteen. (Kuratko, 2005) Yrittäjyyskasvatus ei sinänsä ole erillinen oppiaine tai sisältö, vaan se koskee mitä tahansa koulun oppiainetta, toimintoa tai projektia siten, että se on ennemminkin metodi tai tapa toimia (Ristimäki, 2004). Erityisesti kyse on siitä, millainen oppimisyhteisö- ja ympäristö kouluun ja luokkaan luodaan (Kirby, 2004). Yrittäjyyskasvatus on vahvasti sidoksissa yrittäjyyteen (ks. yrittäjyys) (Honig, 2004; Kuratko, 2005; Solomon, 2007) ja siksi yrittäjyyskasvatuksessa on hyväksyttävä yrittäjyyden laaja-alaisuus ja moniulotteisuus (Katz, 2003; Kuratko, 2005; Solomon, 2007). Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteina on muun muassa uusien yritysten syntyminen, yritysten toiminnan tehostaminen ja liikeideoiden kehittäminen sekä yksilö- ja ryhmätason yrittäjämäisten valmiuksien kehittäminen (Seikkula-Leino, 2007).
Yrittäjyyskasvatukseen kiinnitetään kasvavassa määrin huomiota (Anderson et al., 2009; Johannisson et al., 1998; Robinson & Haynes, 1991). Yrittäjyyskasvatuksen keskustelussa huomioidaan yrittäjyyskasvatuksen tärkeä rooli ja merkitys yhteiskunnassa sekä yrittäjyyskasvatuksen alan merkittävä edistys viimeisten vuosikymmenten aikana (Robinson & Haynes, 1991). Tutkimuksissa on käsitelty kuitenkin myös yrittäjyyskasvatukseen liittyviä haasteita (Kuratko, 2005; Honig, 2004; Sexton & Bowman, 1984; Solomon, 2007), joista suurimmat nähdään syntyvän yrittäjyydestä itsestään (Ristimäki, 2004; Sexton & Bowman, 1984). On esimerkiksi esitetty, että yrittäjyyskasvatuksen pedagogisten mallien ja metodien suunnitteleminen ja toteuttaminen on vaikeaa ja hajaantunutta yrittäjyyden moniulotteisuudesta johtuen (Anderson et al., 2009; Kuratko 2005; Robinson & Haynes 1991; Sexton & Bowman 1984). Tästä huolimatta yrittäjyyskasvatus on ansainnut sijansa yhä useammassa tutkimuksessa. Myös tulevaisuudessa on tarvetta laadukkaalle yrittäjyyskasvatustutkimukselle.

Equivalents

entrepreneurship educationenglanti
enterprise educationenglanti

Sources

YVI-sanakirja, AndersonA&Drakopoulou DoddS&JackS2009, HonigB2004, JohannissonB&LandströmH&RosenbergJ1998, KatzA2003, KirbyD2004, KuratkoF2005, KyröP&LehtonenH&RistimäkiK2007, PetermanE&KennedyJ2003, RobinsonP&HaynesM1991, SextonL&BowmanB1984, SolomonG2007, SolomonT&FernaldJr1991, RistimäkiK2004, Seikkula-LeinoJ2007

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:yrittäjyyskasvatus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:yrittäjyyskasvatus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →