Kasvatustieteet:yhteistoiminnallinen oppiminen

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

yhteistoiminnallinen oppiminen

yhteistoiminnallinen oppiminen
Definition Yhteistoiminnallinen oppiminen tarkoittaa aktiivista ja vuorovaikutteista ryhmässä tapahtuvaa oppimista oppimistavoitteiden saavuttamiseksi (Sahlberg & Leppilampi, 1994).
Explanation Yhteistoiminnallinen oppiminen soveltuu hyvin yrittäjyyskasvatukseen. Yhteistoiminnallinen oppiminen sitouttaa oppijat oppimisprosessiin sekä antaa heille vastuun oppimisesta. Oppilaita tuleekin kannustaa vuorovaikutuksellisuuteen, tiedon jakamiseen ja yhteistyöhön. Lisäksi oleellista on asenteiden ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen. Yhteistoiminnallinen oppiminen toimii itsetuntoa vahvistavana ja motivaatioon vaikuttavana oppimisen keinona, jonka avulla voidaan vahvistaa oppimista. (Sahlberg & Leppilampi, 1994) Siinä kehittyvät tietojen lisäksi sosio-kulttuuriset taidot (Jones et al., 2006). Yhteistoiminnallista oppimista voidaan toteuttaa esimerkiksi ongelmakeskeisen oppimisen, tekemällä oppimisen ja tiimityöskentelyn avulla (Hytti et al., 2010). Käytännössä toimivia ovat pienryhmät (max 5 henkilöä), joiden jäsenet ovat tiedoiltaan ja taidoiltaan erilaisia. Suuremmat ryhmät voivat olla oppimisen kannalta haastavia. Opettajan organisointikyvyt ja luokan toimintakulttuuri mahdollistavat yhteistoiminnallisen oppimisen. (Sahlberg & Leppilampi, 1994)
Yhteistoiminnallinen oppiminen on nuori ja erityisen tervetullut käsite, joka edustaa uudenlaista lähestymistapaa oppimiseen. Yhteistoiminnallinen oppiminen on kasvavassa määrin haastanut perinteisiä, yksilökeskeisiä ja kilpailullisia oppimisen keinoja, joissa oppilaan rooli on passiivinen. Se on tuonut myös yrittäjyyskasvatukseen oppilaskeskeisen ja aktiivisuutta korostavat näkökulman. Yhteistoiminnallista oppimista on tutkittu viime vuosina melko paljon erilaisissa oppimiskonteksteissa ja oppiaineissa. Tutkimuksissa on esimerkiksi verrattu perinteisiä oppimismenetelmiä ja yhteistoiminnallista oppimista (Hsiung, 2010). Lisäksi on tarkasteltu esimerkiksi yhteistoiminnallisen oppimisen vaikutuksia oppimiseen esittäen oppimisen kannalta positiivisia tuloksia (Yazici, 2005).

Equivalents

cooperative learningenglanti
collaborative learningenglanti

Sources

YVI-sanakirja, HsiungM2010, HyttiU&StenholmP&HeinonenJ&Seikkula-LeinoJ2010, JonesC&ConnollyM&GearA&ReadM2006, SahlbergP&LeppilampiA1994, YaziciJ2005

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:yhteistoiminnallinen oppiminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:yhteistoiminnallinen oppiminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →