Kasvatustieteet:verkosto

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

verkosto

verkosto
Definition Verkosto on laaja käsite, mutta yrittäjyyden kohdalla sillä tarkoitetaan yleensä yrittäjien suoraa tai epäsuoraa yhteistyöllistä yhteyttä toisiin sosiaalisiin toimijoihin sekä vuorovaikutuksellisia suhteita näiden toimijoiden välillä (Casson & Giusta, 2007).
Explanation Verkostojen merkitys yritysten strategisessa johtamisessa on kasvanut merkittävästi kilpaillussa ja globaalissa ympäristössä (Ring & Van de Ven, 1994). Verkosto muodostuu sosiaalisista toimijoista, ja verkostot voivat olla hyvin erilaisia (Casson & Giusta, 2007). Verkosto voidaan nähdä merkittävänä sosiaalisena pääomana (ks. sosiaalinen pääoma) yrittäjyydessä (Casson & Giusta, 2007). Verkostoilla on kiistatta suuri merkitys yrittäjille esimerkiksi tiedon lähteenä, ideoiden kehittämisessä sekä mahdollisuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä (Arenius & De Clercq, 2005). Myös yrittäjyyskasvatuksen tulisi tukea oppilaiden verkostojen muodostamista ja verkostojen muodostamiseen liittyvien kykyjen kehittymistä.
Verkostoista ollaan oltu laajalti kiinnostuneita yhteistyön muotona ja yrittäjyyden mahdollistajana. Perinteisesti verkostoja on käsitelty muodollisesta ja taloudellisia tekijöitä korostavasta näkökulmasta (Ring & Van de Ven, 1994).  Nämä näkökulmat jättävät helposti huomioimatta verkostojen sosiaalis-psykologisen merkityksen ja luonteen (Osborn & Hagedoorn, 1997). Yrittäjyyden osalta verkostoja on tutkittu uusien yritysten luomisen ja selviytymisen sekä resurssien hankkimisen näkökulmasta. Myös yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoiden keskuudessa verkostot ovat osoittautuneet mielenkiintoiseksi, vaikkakin vielä vähän tutkituksi, aihealueeksi. (Arenius & De Clercq, 2005)

Equivalents

networkenglanti

Sources

YVI-sanakirja, AreniusP&De ClercqD2005, CassonM&GiustaD2007, OsbornN&HagedoornJ1997, RingS&Van de VenH1994

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:verkosto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:verkosto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →