Kasvatustieteet:toimijuus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

toimijuus

toimijuus
Definition ihmisen, yhteisön tai organisaation kyky ja mahdollisuus tarkoitukselliseen, itsenäiseen toimintaan tai siitä pitäytymiseen
Explanation Toimijuuden käsitettä käytetään vaihtelevasti eri tieteenaloilla ja siten sen määritteleminen yksityiskohtaisesti on mahdotonta. Yleisesti ottaen toimijuuden käsitteellä pyritään painottamaan yksilöiden, yhteisöiden tai organisaatioiden kykyä ja mahdollisuutta tehdä omaa toimintaansa koskevia valintoja sen sijaan, että toimintaa ohjaisivat ulkoiset tai sisäistetyt rakenteet kuten rangaistukset ja palkkiot tai normit, säännöt ja diskurssit. Toimijalähtöiset lähestymistavat korostavat toimijuuden yksilöllisiä ehtoja kuten kokemusta omasta toimijuudesta ja luottamusta siihen. Rakennelähtöiset lähestymistavat puolestaan painottavat kontekstin merkitystä toimijuuden ehtona. Kontekstia voidaan niissä tarkastella joko paikallisella tasolla keskittyen toimijan välittömään ympäristöön tai laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla painottaen yhteiskuntarakenteiden kuten sukupuolen, etnisen tausta tai yhteiskuntaluokan merkitystä toimijuutta mahdollistavana ja rajaavana. Toimijuuden käsitettä voidaan soveltaa eri tasoilla aina elämänkaaren käännekohtien kuvaamisesta yksittäisten vuorovaikutuskäytänteiden tarkasteluun.

Equivalents

agency (luo nimityssivu)englantiReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:toimijuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:toimijuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →