Kasvatustieteet:tiimioppiminen

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

tiimioppiminen

tiimioppiminen
Definition Tiimioppiminen tarkoittaa yhteistoiminnallista, vuorovaikutuksellista ja vastuullista oppimismetodia, johon liittyvät sekä yksilö- että yhteisötason prosessit (Hytti et al., 2010; Seikkula-Leino, 2007). Tiimioppimisessa kaikki ryhmän jäsenet vaikuttavat oppimiseen, vaikka tällainen ryhmätyöskentely asettaakin merkittävän osallistumiseen liittyvän vastuun yksilölle (ks. yhteistoiminnallinen oppiminen) (Johnson et al., 1994).
Explanation Yhtenä yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on tiimityöskentelytaitojen kehittyminen (Chia, 1996; Heinonen, 2007). Keskeistä tiimioppimisessa ovat ryhmä ja tiedon jakaminen (Seikkula-Leino, 2007). Siksi tiedollisten taitojen lisäksi tiimioppiminen kehittää aina sosiaalisia ja yrittäjyyttä tukevia taitoja (Johnson et al., 1994). Tiimioppiminen mahdollistaa myös sellaisten oivallusten syntymisen, jotka eivät olisi mahdollisia yksilön oppiessa yksin (Slavin, 2001). Lisäksi tiimioppiminen voi edistää (tai vastaavasti laskea) yrittäjyysmotivaatiota ja -intentioita (ks. motivaatio ja intentio) (Hytti et al., 2010). Huomattavaa on myös, että tiimityöskentely ja tiimityöskentelytaidot voivat auttaa erityisesti yrittäjyyden alussa (Harper, 2008). Tiimioppimiseen liittyy kuitenkin myös haasteita esimerkiksi ryhmädynamiikkaan ja palautteen antamiseen suhteen.
Tiimioppiminen haastaa perinteisen yksilökeskeisen näkemyksen yrittäjyydestä ja siihen liittyvästä oppimisesta ja erityisesti opettamisesta. Tiimioppiminen on herättänyt kasvavaa huomiota myös yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksissa. Kuitenkin tiimioppimisesta ja sen vaikutuksista tiedetään vielä suhteellisen vähän (Hytti et al., 2010).

Equivalents

team learningenglanti

Sources

YVI-sanakirja, ChiaR1996, HarperA2008, HeinonenJ2007, HyttiU&StenholmP&HeinonenJ&Seikkula-LeinoJ2010, JohnsonW&JohnsonD&Johnson HolubecE1994, Seikkula-LeinoJ2007, SlavinE2001

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:tiimioppiminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:tiimioppiminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →