Kasvatustieteet:teknologiayrittäjyys

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

teknologiayrittäjyys

teknologiayrittäjyys
Definition Teknologiayrittäjyys tarkoittaa yrittäjyyttä, joka perustuu teknologisiin innovaatioihin ja niiden kaupallistamiseen sekä yhteistoimintaan (vrt. akateeminen yrittäjyys) (Garud & Karnoe, 2003; Hindle & Yencken, 2004). Teknologisessa yrittäjyydessä yhdistyvät yrittäjyys ja teknologiset innovaatiot tietyin erityispiirtein, joiden joukkoon lukeutuvat erityisesti yhteistyöllisyys, dynaamisuus ja vuorovaikutteisuus sekä toimintaympäristön vaikutus yrittäjyystoimintaan (Shane & Venkataraman, 2003).
Explanation Teknologian siirtämistä yhteiskuntaan yrittäjyyden avulla pidetään merkittävänä yrittäjyyskasvatuksen osana (Laukkanen, 2000). Teknologiayrittäjyys vie yrittäjyyskasvatuksen huomion teknologisiin innovaatioihin ja niiden johtamiseen. Lisäksi merkityksellisenä näyttäytyy yhteistoiminnallisuus ja tiimityöskentely sekä vuorovaikutteisuus (Garud & Karnoe, 2003; Katila & Mang, 2003). Siksi käytännönläheinen ja toimintakeskeinen oppimistapa tukee myös teknologiayrittäjyyttä (Crawford et al., 2006). Teknologiayrittäjyyteen on myös kaivattu omia koulutusohjelmiaan (Laukkanen, 2000).
Perinteisesti yrittäjyyden on nähty sisältävän ja toimivan moottorina innovaatioille (Hindle & Yencken, 2004). Teknologiayrittäjyyden tutkimuksessa yhdistyvät yrittäjyyden ja teknologisten innovaatioiden tutkimus. Tutkimukset ovat jatkaneet yrittäjyyden tutkimuksen polulla yhdistäen siihen teknologisiin innovaatioihin liittyviä erityispiirteitä. Näin tutkimuksessa on keskitytty esimerkiksi teknologiayrittäjyyttä määrittäviin tekijöihin sekä teknologiayrittäjyyden prosessiin ja johtamiseen. Tutkimus on eronnut kuitenkin perinteisestä yksilökeskeisestä yrittäjyystutkimuksesta korostamalla erityisesti teknologian ja tiimien roolia. Teknologiayrittäjyydessä korostuvat myös yrittäjyyden toimintaympäristö ja dynaaminen prosessi, joihin myös tulevaisuuden tutkimus on suuntautumassa. (Shane & Venkataraman, 2003)

Equivalents

technology entrepreneurshipenglanti

Sources

YVI-sanakirja, CrawfordP&BroerJ&BastiaansenM2006, GarudR&KarnoeP2003, HindleK&YenckenJ2004, KatilaR&MangY2003, LaukkanenM2000, ShaneS&VankataramanS2003

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:teknologiayrittäjyys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:teknologiayrittäjyys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →