Kasvatustieteet:tapayrittäjyys

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

tapayrittäjyys

tapayrittäjyys
Definition Tapayrittäjyys tarkoittaa yrittäjyyttä, jossa yrittäjä omistaa samanaikaisesti useampia taloudellisesti aktiivisia yrityksiä tai osan niistä tai jossa yrittäjä omistaa tällä hetkellä jonkin taloudellisesti aktiivisen yrityksen tai osan siitä ja on aikaisemmin myynyt tai lopettanut omistamansa tai omistamiansa yrityksiä (Westhead & Wright, 1998). Tapayrittäjyyteen sisältyvät portfolio- ja sarjayrittäjyys (ks. portfolioyrittäjyys ja sarjayrittäjyys) (Hall, 1995; Plehn-Dujowich, 2010; Westhead & Wright, 1998).
Explanation Yrittäjyyskokemus voi helpottaa uusien yrittäjyysmahdollisuuksien huomaamista ja rohkaista niiden hyödyntämiseen johtuen esimerkiksi yrittäjälle kehittyneistä tiedoista, taidoista, verkostoista ja johtamisosaamisesta (Ucbasaran et al., 2003). Monet yrittäjät laajentavat yrittäjyyttään ja jatkavat yrittäjinä, vaikka lopettaisivat tai myisivät alkuperäisen yrityksensä (Niittykangas et al., 2006). Usein uusi yritys perustaakin aikaisemmalle yritykselle kehittäen sitä eteenpäin (Wright et al., 1997). Tapayrittäjyydessä korostuvat aktiivisuus ja innovatiivisuus sekä johtamistaidot (Ucbasaran et al., 2003), joita voidaan tukea yrittäjyyskasvatuksen keinoin omaksuen oppilaskeskeisiä ja yhteistoiminnallisia opetusmetodeita.
Vaikka sarjayrittäjyys ei ole uusi ilmiö, ei sitä perinteisesti ole otettu huomioon tutkimuksissa. Kuitenkin noin kahden vuosikymmenen ajan kiinnostus sarjayrittäjyyttä kohtaan on selkeästi kasvanut. (Huovinen & Littunen, 2009) Sarjayrittäjyydestä kiinnostuneissa tutkimuksissa tehdään usein ero ensikertalaisen ja tapayrittäjyyden välillä verraten näitä keskenään (ks. Westhead & Wright, 1998). Tapayrittäjyyden teoreettinen viitekehys kehittyy koko ajan ja tutkimukselle on merkittävää kysyntää.

Equivalents

habitual entrepreneurshipenglanti

Sources

YVI-sanakirja, HallP1995, HuovinenJ&LittunenH2009, NiittykangasH&ValliE&NiemeläT2006, Plehn-DujowichJ2010, UcbasaranD&WrightM&WestheadP2003, WestheadP1998, WrightM&RobbieK&EnnewC1997

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:tapayrittäjyys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:tapayrittäjyys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →