Kasvatustieteet:sosiaalinen pääoma

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

sosiaalinen pääoma

sosiaalinen pääoma
Definition Sosiaalinen pääoma on syntyperäinen tai yksilön toimintansa kautta keräämä (Greene & Brown, 1997) vuorovaikutuksellinen resurssi (ks. resurssi), joka liittyy muodollisiin tai epämuodollisiin sosiaalisiin suhteisiin ja joka voi hyödyttää yrittäjää esimerkiksi muiden resurssien hankkimisessa ja kollektiivisen toiminnan mahdollistamisessa (Aldrich & Martinez, 2001; Liñan & Santos, 2007).
Explanation Sosiaalinen pääoma edesauttaa yrittäjyyttä (Baron, 2005) ja erityisesti uutta yrittäjyyttä. Yrittäjien on kehitettävä sosiaalisia verkostoja (ks. verkosto) hankkiakseen tietoja, taitoja, taloudellista pääomaa ja muita resursseja (ks. resurssi), jotka olisivat muuten heidän saavuttamattomissaan. (Aldrich & Martinez, 2001) Sosiaaliset verkostot voivat myös rohkaista yrittäjyyteen ja määrittää yrittäjyysintentioita (ks. intentio) (Liñán & Santos, 2007). Yrittäjyyskasvatuksessa sosiaalisen pääoman kannalta oleellista on yhteisöllisyys, vuorovaikutuksellisuus ja luottamus. Tässä apuna voi käyttää erilaisia oppimisympäristöjä (ks. oppimisympäristö) ja yhteistyöllisiä verkostoja (ks. verkosto), mikä mahdollistaa sosiaalisen pääoman hankkimisen jo opiskeluaikana ja tällaisen pääoman keräämiseen tarvittavien kykyjen kehittymisen. Erityisesti tulisi rohkaista erilaisten sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden ja niistä muodostuvien verkostojen muodostamista. (Davidsson & Honig, 2003)
Aikaisemmin tutkimuksessa keskityttiin pitkälti yrittäjyydessä tarvittaviin taloudellisiin resursseihin. Viime vuosina yhä useampi tutkija on kuitenkin kiinnostunut sosiaalisen pääoman ja verkostojen sekä esimerkiksi luottamuksen merkityksestä. Sosiaalisen pääoman käsite on esiintynyt monitulkintaisena ja sitä käytetään eri tavoin eri yhteyksissä ja tutkimusaloilla (Casson & Giusta, 2007). Joka tapauksessa tutkimukset ovat tarjonneet arvokasta tietoutta yrittäjyyden erilaisista ulottuvuuksista ja sosiaalisen ulottuvuuden merkityksestä. Myös merkittäviä tutkimusaukkoja on edelleen olemassa (Liñán & Santos, 2007).

Equivalents

social capitalenglanti

Sources

YVI-sanakirja, AldrichHE&MartinezA2001, BaronA2005, CassonM&GiustaD2007, DavidssonP&HonigB2003, GreeneP&BrownT1997, LiñánF&SantosJ2007

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:sosiaalinen pääoma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:sosiaalinen pääoma.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →