Kasvatustieteet:sarjayrittäjyys

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

sarjayrittäjyys

sarjayrittäjyys
Definition Sarjayrittäjyys tarkoittaa yrittäjyyttä, jossa yrittäjä omistaa tällä hetkellä jonkin taloudellisesti aktiivisen yrityksen tai osan siitä ja on aikaisemmin myynyt tai lopettanut omistamansa tai omistamiansa yrityksiä (Westhead & Wright, 1998). Sarjayrittäjät kuuluvat niin kutsuttuihin tapayrittäjiin (ks. tapayrittäjyys) (Plehn-Dujowich, 2010).
Explanation Sarjayrittäjien merkitys taloudessa ja yhteiskunnassa on merkittävä (Plehn-Dujowich, 2010). Suomessa kaikista yrittäjistä sarjayrittäjiä on noin 30 prosenttia ja he vaikuttavat yrittäjyyden alalla yhä uudelleen (Hyytinen & Ilmakunnas, 2007). On esitetty, että aikaisemmasta yrittäjyyskokemuksesta voi olla hyötyä muissa yrittäjyysprosesseissa yrityksen johtamiseen sekä teknisiin ja kaupallisiin kykyihin liittyen (Hyytinen & Ilmakunnas, 2007; Westhead et al., 2005). Lisäksi aikaisempi menestys yrittäjänä voi lisätä itseluottamusta ja motivaatiota yrittäjyyttä kohtaan (Simon et al., 2000). Toisaalta samaan tapaa aikaisemmat kokemukset voivat vaikuttaa yrittäjyysmotivaatioon myös negatiivisesti (Starr & Bygrave, 1991).
Sarjayrittäjyys on suhteellisen nuori tutkimusalue eikä se sisälly yrittäjyystutkimuksessa muodostettuihin teorioihin. Sille ei myöskään löydy vielä erillistä teoriaa. (Plehn-Dujowich, 2010) Sarjayrittäjyyden luonteesta ja syntymisestä tiedetäänkin melko vähän (Hyytinen & Ilmakunnas, 2007). Olemassa olevat tutkimukset ovat keskittyneet pääasiassa sarjayrittäjyyden esiintymiseen ja vertaamiseen muihin yrittäjyyden muotoihin (Westhead et al., 2005). Yrittäjyyden monimuotoisuuden hyväksymisen myötä tutkimuskiinnostus ja uuden tiedon määrä kasvavat kuitenkin myös sarjayrittäjyyden osalta koko ajan (Amaral et al., 2011).

Equivalents

serial entrepreneurshipenglanti

Sources

YVI-sanakirja, AmaralA&BaptistaR&LimaF2011, HyytinenA&IlmakunnasP2007, Plehn-DujowichJ2010, SimonM&HoughtonS&AquinoK2000, StarrJ&BygraveW1991, WestheadP&UcbasaranD&WrightM2005b, WestheadP1998

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:sarjayrittäjyys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:sarjayrittäjyys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →