Kasvatustieteet:resurssi

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

resurssi

resurssi
Definition Resurssi on taloudellinen, inhimillinen tai sosiaalinen voimavara, jolla yrittäjyys käynnistyy ja kehittyy (Aldrich & Martinez, 2011).
Explanation Yrittäjyys, erityisesti ulkoinen yrittäjyys (ks. ulkoinen yrittäjyys), alkaa mahdollisuuden kartoittamisesta ja hyödyntämisestä (ks. yrittäjyysmahdollisuus) (Shane & Venkataraman, 2000), mihin liittyy olennaisesti resurssien hankkiminen ja käyttäminen yrittäjyystoiminnan aloittamiseksi (Aldrich & Martinez, 2001; Gartner, 1985). Yrittäjyysmahdollisuuksien on myös esitetty syntyvän ihmisten erilaisista käsityksistä koskien resurssien suhteellista arvoa, kun ne muunnetaan tuotantopanoksesta tuotokseksi. Yrittäjyydessä on kyse yhdistetystä tuotannosta, jossa useita erilaisia resursseja tuodaan yhteen uuden tuotteen tai palvelun luomiseksi. (Shane & Venkataraman, 2000) Jatkossa yrittäjän on osattava hyödyntää resursseja johtaakseen yritystään (Aldrich & Martinez, 2001). Lisäksi resurssien hyödyntäminen voi johtaa innovaatioon (ks. innovaatio) (Schumpeter, 1934). Joka tapauksessa juuri resurssien avulla idea muutetaan organisaatioksi (Aldrich & Martinez, 2001) tai muuksi yrittäjämäiseksi toiminnaksi. Yrittäjämäistä toimintaa onkin usein kuvattu juuri resurssien yhdistämiseksi ja luomiseksi (Alvarez & Busenitz, 2001). Yrittäjällä itsellään voi olla sellaisia resursseja, jotka auttavat yrittäjyydessä (Alvarez & Busenitz, 2001) tai hän hankkii niitä ulkopuolelta. Yrittäjyyskasvatus on tukena henkilökohtaisten resurssien kehittämisessä ja toisaalta myös ulkopuolisten resurssien hankkimisen mahdollistamisessa tietojen ja taitojen kehittämisen kautta.
Resursseja on käsitelty tutkimuksessa monesta erilaisesta näkökulmasta. Yrittäjyyteen on esimerkiksi sovelluttu resurssiperusteista teoriaa (Resource-based Theory, RBT) (ks. Alvarez & Busenitz, 2001) ja resurssit on huomioitu yrittäjyysmahdollisuuksien syntymisen ja hyödyntämisen ymmärtämisessä (Shane & Venkataraman, 2000). Taloudelliset resurssit ovat perinteinen tutkimuskohde, mutta yhä enemmän ollaan kiinnostuneita inhimillisistä ja sosiaalisista resursseista (ks. Aldrich & Martinez, 2001).

Equivalents

resourceenglanti

Sources

YVI-sanakirja, AldrichHE&MartinezA2001, AlvarezA&BusenitzW2001, GartnerB1985, SchumpeterA1934, ShaneS&VenkataramanS2000

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.1.2022: Kasvatustieteet:resurssi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:resurssi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →