Kasvatustieteet:psykologinen omistajuus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

psykologinen omistajuus

psykologinen omistajuus
Definition Psykologinen omistajuus viittaa mielentilaan, jossa henkilö tuntee, että omistuksen kohde tai osa sitä on ”hänen” (Pierce et al., 2001). Vastaavasti ryhmän kohdalla kollektiivinen psykologinen omistajuus tarkoittaa kollektiivista tunnetta siitä, että omistajuuden kohde tai osa sitä on kollektiivisesti ”meidän” (Pierce & Jussila, 2010).
Explanation Psykologisen omistajuuden ytimen muodostaa omistushalun tunne ja psykologinen side johonkin kohteeseen (Pierce et al., 2001), jolloin omistuksen kohteesta tulee merkittävä osa omistajan identiteettiä (ks. identiteetti) (Belk, 1988). Omistajuuden tunteet ovat osa inhimillistä olemista. Omistajuutta tunnetaan konkreettisia objekteja kohtaan, mutta myös abstrakteja kokonaisuuksia, kuten yrittäjyyttä, kohtaan. (Pierce et al., 2001) Huomattavaa on, että tällainen omistajuus on sosiaalisesti rakennettua (Pierce & Jussila, 2010) ja tällaisella omistajuudella on merkittäviä käyttäytymisellisiä, affektiivisia ja psykologisia vaikutuksia (Pierce et al., 2001).
Psykologiselle omistajuudelle (sekä yksilö- että kollektiivisella tasolla) on kehitetty tutkimuksessa teoriaa, jossa käsite määritellään ja tunnistetaan psykologisen omistajuuden syntymisen juuret ja reitit sekä reunaehtoja. Lisäksi tutkimuksessa on käsitelty omistajuuden tunteiden vaikutuksia. (Pierce et al., 2001) Psykologisen omistajuuden tutkimus ulottuu jo organisaatioihin (Pierce et al., 2001) ja kollektiiviselle tasolle (Pierce & Jussila, 2010). Teoriaa kuitenkin kehitetään edelleen ja empiiriselle tutkimukselle on tarvetta.

Equivalents

psychological ownershipenglanti

Sources

YVI-sanakirja, BelkW1988, PierceL&KostovaT&DirksT2001, PierceL&JussilaI2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:psykologinen omistajuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:psykologinen omistajuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →