Kasvatustieteet:portfolioyrittäjyys

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

portfolioyrittäjyys

portfolioyrittäjyys
Definition Portfolioyrittäjyys tarkoittaa yrittäjyyttä, jossa yrittäjä omistaa samanaikaisesti useampia taloudellisesti aktiivisia yrityksiä tai osan niistä (vrt. sarjayrittäjyys) (Westhead & Wright, 1998). Portfolioyrittäjät kuuluvat niin kutsuttuihin tapayrittäjiin (ks. tapayrittäjyys) (Plehn-Dujowich, 2010).
Explanation Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen eivät välttämättä ole kertaluontoisia ilmiöitä, vaan suuri osa yrittäjistä ryhtyy ”ylimääräiseen” yrittäjyystoimintaan yrittäjyysuransa aikana (Wiklund & Shepherd, 2008). Aikaisempi yrittäjyystoiminta tarjoaa kokemusta, josta on hyötyä uusien yritysten perustamisessa ja johtamisessa (Davidsson & Honig, 2004). Lisäksi on esitetty, että aloittelevat yrittäjät, jotka ovat koulutettuja ja joilla täten on runsaasti inhimillistä pääomaa (ks. inhimillinen pääoma), ryhtyvät useammin portfolioyrittäjiksi kuin sellaiset, joilla yhtä vahvaa koulutusta ei ole (Wiklund & Shepherd, 2008).
Portfolioyrittäjyyttä on alettu tutkia varsinaisesti vasta viime vuosien aikana (Westhead et al., 2005; Wiklund & Shepherd, 2008). Tutkimuksissa on kaivattu monipuolisia näkemyksiä yrittäjyyteen perinteisten yksittäisen yrityksen kasvu- ja kehittymisprosessia seuraavien tutkimusten rinnalle. Alun perin portfolioyrittäjyyden tutkimus on keskittynyt ilmiön esiintyvyyteen ja hyötyihin. (Carter & Cam, 2003) Erityisesti tutkimuksissa on verrattu portfolioyrittäjiä, sarjayrittäjiä ja aloittelevia yrittäjiä (Westhead et al., 2005). Eroja on etsitty erilaisista demografisista ja muista taustatekijöistä, yrittäjien motivaatiosta, hankitusta rahoituksesta (Westhead & Wright, 1998) sekä päätöksenteosta, strategisista valinnoista ja prosesseista (Carter & Ram, 2003). Mielenkiinto aihealuetta kohtaan kasvaa edelleen (Wiklund & Shepherd, 2008).

Equivalents

portfolio entrepreneurshipenglanti

Sources

YVI-sanakirja, CarterS&RamM2003, DavidssonP&HonigB2003, Plehn-DujowichJ2010, WestheadP&UcbasaranD&WrightM2005a, WestheadP1998, WiklundJ&ShepherdA2008

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:portfolioyrittäjyys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:portfolioyrittäjyys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →