Kasvatustieteet:piilo-opetussuunnitelma

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

piilo-opetussuunnitelma | kätketty opetussuunnitelma

piilo-opetussuunnitelma (suositeltu)
kätketty opetussuunnitelma (ehdotettu)
Definition julkilausumattomat vaatimukset, joita koulun käytänteet ja oppimateriaalit asettavat oppilaille
Explanation Koulun arjessa oppilaat ja myös opettajat oppivat paljon sellaista, mitä ei ole asetettu kouluopetuksen viralliseksi tavoitteeksi. Erilaiset pedagogiset käytänteet kuten opetus- ja arviointimenetelmät edellyttävät oppilailta akateemisten taitojen hallitsemisen ohella erilaisten toimintatapojen ja käyttäytymismallien hallitsemista. He oppivat esimerkiksi odottamaan vuoroaan sekä aloittamaan ja lopettamaan työskentelynsä koulun aikataulujen puitteissa. Koska koulumenestys määräytyy pitkälti piilo-opetussuunnitelman vaatimusten oppimisen kautta, oppilaat oppivat myös arvioimaan omaa kyvykkyyttään ja potentiaaliaan sen kautta, miten hyvin he näistä vaatimuksista suoriutuvat. Näin piilo-opetussuunnitelman vaatimuksista suoriutumisen on nähty vaikuttavan myös oppilaiden valikoitumiseen jatko-opintoihin, työelämään ja yhteiskunnallisiin asemiin. Eräät tutkijat (esim. Broady, 1986) olettavat, että taustaltaan keskiluokkaiset oppilaat selviytyvät piilo-opetussuunnitelman vaatimuksista työväenluokkaisia oppilaita paremmin ja siten piilo-opetussuunnitelma on keskeinen mekanismi koulun yhteiskunnallisen valikointitehtävän toteuttamiseen ja yhteiskunnan luokkarakenteen uusintamiseen. Toiset tutkijat (esim. Uusikylä & Atjonen, 2005) ovat huomauttaneet, ettei piilo-opetussuunnitelmaa tulisi tarkastella yksinomaan kielteisenä ilmiönä. He huomauttavat, että esimerkiksi koulun pedagogiset käytänteet voivat ohjata oppilaita myös myönteisinä pidettyjen mutta opetussuunnitelmaan kirjaamattomien toimintatapojen ja arvostusten oppimiseen.

Equivalents

hidden curriculumenglanti

Sources

JacksonP1990/1968, BroadyD1986, MeriM1992, Uusikylä&Atjonen2005

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:piilo-opetussuunnitelma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:piilo-opetussuunnitelma.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →