Kasvatustieteet:perheyrittäjyys

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

perheyrittäjyys

perheyrittäjyys
Definition Perheyrittäjyys tarkoittaa kollektiivisen yrittäjyyden muotoa (ks. kollektiivinen yrittäjyys), jossa yhdistyy liiketoiminta ja perhe (perheyritystutkimuksessa perheellä tarkoitetaan usein ydinperhettä), liiketoiminnan ollen sekä fyysinen että sosiaalinen kokonaisuus ja perheen edustaen sosiaalista järjestelmää (Rantanen & Jussila, 2011). Perheen osallistumista ja vaikutusta liiketoimintaan onkin pidetty tärkeimpänä perheyrittäjyyden muusta yrittäjyydestä erottavana tekijänä (Astrachan & Shanker, 2003; Sharma, 2004; Westhead & Cowling, 1998).
Explanation Perhe on monesti osa liiketoimintaa. Lisäksi perheen ja liiketoiminnan yhdistäminen voi olla menestyksekäs yrittäjyyden muoto (Rantanen & Jussila, 2011). Yrittäjyyskasvatuksen kannalta on myös merkityksellistä, että perheyrittäjyys voi motivoida yrittäjyyteen vahvasti. Monesti ne, joiden perheessä on ollut yrittäjyyttä, ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä ja tietävät yrittäjyydestä jo melko paljon. Toisaalta kokemukset yrittäjyydestä voivat olla erilaisia eivätkä kaikki kokemukset motivoi yrittäjyyteen. Myös perheen odotukset ja kannustus vaikuttavat yrittäjyysintentioihin (Krueger et al., 2000).
Perinteisesti yrittäjyystutkimus keskittyy yksilöön eli yksittäiseen yrittäjään, mutta kiinnostus perheyrittäjyyttä kohtaan kasvaa koko ajan. Tutkimuksissa on ensinnäkin pyritty erottamaan perheyrittäjyys muusta yrittäjyydestä ja esitetty lukuisia perheyrittäjyyden määritelmiä pyrkien yhtenäiseen käsitteeseen. (Sharma, 2004) Määritelmien avainasemassa ovat olleet esimerkiksi perheen omistusosuus ja kontrolli yrityksestä, sukupolvien mukanaolo, pyrkimys pitää yritys perheen omistuksessa sekä ainutlaatuisten resurssien ja kyvykkyyksien luominen (Astrachan & Shanker, 2003; Sharma, 2004). Yksimielisyyttä määritelmästä ei kuitenkaan ole saavutettu (Sharma, 2004). Lisäksi perheyrittäjyyttä on tutkittu erilaisista näkökulmista, joista taloudellinen näkökulma on kuitenkin vahvasti edustettuna (Astrachan & Shanker, 2003) korostaen perheyritysten tuottavuutta ja merkitystä kansantaloudessa (Westhead & Cowling, 1998; Sharma, 2004). Tutkimus on liittynyt myös esimerkiksi perheyrittäjyyden erilaisiin toimijoihin, kuten perustajaan, yrityksen jatkajiin, naisiin ja perheyritysten työntekijöihin sekä sopimuksiin, kontrolliin, johtamiseen ja sukupolven vaihdoksiin (Sharma, 2004). Nykyään huomiota on viety myös perheyrittäjyyden sosiaalisiin tekijöihin ja esimerkiksi kollektiiviseen psykologiseen omistajuuteen (ks. psykologinen omistajuus) perheyrittäjyydessä (Rantanen & Jussila, 2011).

Equivalents

family entrepreneurshipenglanti

Sources

YVI-sanakirja, AstrachanH&ShankerC2003, KruegerJr&ReillyD&CarsundL2000, RantanenN&JussilaI2011, SharmaP2004, WestheadP&CowlingM1998

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:perheyrittäjyys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:perheyrittäjyys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →