Kasvatustieteet:pedagoginen draama

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

pedagoginen draama

pedagoginen draama
Definition Pedagoginen draama tarkoittaa kokemuksellista, yhteisöllistä ja ongelmanratkaisukeskeistä oppimisen työtapaa (ks. työtapa), jossa hyödynnetään draamaa ja oppilaiden ilmaisutaitoa improvisoidussa draamatilanteessa (Brennan & Pearce, 2009).
Explanation Draama kehittää sellaisia taitoja ja kykyjä, joita yrittäjyyskasvatuksessa pyritään tukemaan ja joita arvostetaan myös monella eri alalla työelämässä (Monks et al., 2001). Draama kehittää oppilaiden itsensä ilmaisua ja ymmärtämistä sekä itsenäistä työskentelyotetta ja luottamista omaan itseensä. Se vahvistaa myös vuorovaikutustaitoja sekä yhteisöllistä keskustelua ja ongelmanratkaisukykyjä (Peter, 2003). Käytännössä voidaan hyödyntää monia erilaisia draaman tekniikoita, esimerkiksi työpajoja tai lukuisia erilaisia draamaan perustuvia työskentelymalleja (Monks et al., 2001). Yleensä draama toteutetaan prosessinomaisesti (Brennan & Pearce, 2009) ryhmässä annettujen ohjeiden perusteella ja draama on tarkoitus esittää työskentelyn päätteeksi muille oppimisyhteisön jäsenille.
Draamalla oppimisen työtapana on pitkät juuret. Tutkimuksissa on osoitettu, että draaman hyödyntäminen lisää muun muassa innostuneisuutta ja oppimisen tehokkuutta (Brennan & Pearce, 2009). Perinteisesti draamaa hyödynnetään taideaineissa, mutta nykyään nähdään, että sitä voidaan käyttää myös muissa aineissa ja oppimisen erilaisilla osa-alueilla (Brennan & Pearce, 2009; Monks et al., 2001).

Equivalents

pedagogical dramaenglanti
educational dramaenglanti

Sources

YVI-sanakirja

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:pedagoginen draama. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:pedagoginen draama.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →