Kasvatustieteet:management

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

management

management
Definition Management on asioiden johtamista, jossa määritellään organisaatio ja kehitetään sitä strategisten tavoitteiden ja valintojen kautta (Aldrich & Martinez, 2001; Low & MacMillan, 1988). Tällainen johtaminen keskittyy organisaation toimintoihin ja prosesseihin, suunnitteluun ja päätöksentekoon, organisointiin ja kommunikointiin sekä taloushallintoon ja markkinointiin (Hisrich & Peters, 1998).
Explanation Usein aisioden johtaminen ja yrittäjyys erotetaan toisistaan, sillä olemassa olevan yrityksen johtaminen nähdään esimerkiksi selvästi rutiininomaisempana toimintana kuin yrittäjyys (Baumol, 1968; Brockhaus, 1987; Busenitz & Barney, 1997; Gartner, 1985; Hébert & Link, 1989; Schumpeter, 1934). Yrittäjyyskasvatuksen onkin usein sanottu opettavan johtamistaitoja eikä niinkään yrittäjyyttä (Henry et al., 2005). Asioiden johtaminen on kuitenkin olennaista jokaisen organisaation kannalta, organisaation käytännön toimivuuden takaamiseksi. Siksi yrittäjillä on oltava johtamiskykyjä (Hisrich & Peters, 1998). Ulkoinen yrittäjyys voi toki vaatia erilaisia johtamistaitoja kuin johtajan asemassa toimiminen, ja yrittäjä toimiikin monesti eri tavalla kuin johtaja isossa yrityksessä (Busenitz & Barney, 1997). Yrityksen johtaminen voi olla esimerkiksi dynaamisempaa, moniulotteisempaa ja tietointensiivisempää kuin suuren yrityksen johtaminen (Gartner, 1985). Yrityksen johtaminen riippuu kuitenkin pitkälti yrittäjän tavoitteista (Naffziger et al. 1994).
Asioiden johtamista on tutkittu runsaasti ja sillä on pitkät perinteet johtamistutkimuksessa (ks. johtaminen). Yrittäjyystutkimuksessa siihen viitataan usein yrittäjyyden yhtenä toimintona, sillä useiden tutkijoiden mielestä yrittäjän on yrityksen perustamisen lisäksi johdettava perustettua yritystä. Siksi monissa tutkimuksissa onkin lueteltu yrittäjyyteen kuuluvia toimintoja, jotka ovat selkeästi painottuneita asiajohtamiseen. (Baumol 1968; Brockhaus 1980; Hébert & Link 1989)

Sources

YVI-sanakirja, AldrichHE&MartinezA2001, BaumolJ1968, BrockausH1987, BusenitzL&BarneyJ1997, GartnerB1985, HébertF&LinkN1989, HenryC&HillF&LeitchC2005, HisrichD&PetersP1998, LowB&MacMillanC1988, NaffzigerW&HornsbyS&KuratkoF1994, SchumpeterA1934

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:management. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:management.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →