Kasvatustieteet:liiketoimintaympäristö

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

liiketoimintaympäristö

liiketoimintaympäristö
Definition Liiketoimintaympäristö tarkoittaa yrityksen ulkoista ympäristöä, joka käsittää ympäristön poliittiset, taloudelliset, lainsäädännölliset, sosiaaliset, kulttuuriset, fyysiset, teknologiset ja ekologiset tekijät (Grant, 2008; Hatch, 2006).
Explanation Poliittisilla ja laillisilla tekijöillä viitataan paikalliseen ja valtiolliseen hallintoon, kansainvälisiin järjestöihin (esimerkiksi EU, YK, WTO), vero- ja sosiaalipolitiikkaan, ulkomaankaupan säädöksiin sekä kansalliseen ja ylikansalliseen lainsäädäntöön ja sen kehitykseen. Taloudelliset tekijät sisältävät muun muassa talouden kasvun, suhdanteet, rahamarkkinat, inflaation, valuuttamuutokset, rahapolitiikan kehityksen sekä työvoiman ja tulopolitiikan kehityksen. Sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin kuuluvat esimerkiksi väestörakenne, tulojen jakautuminen, sosiaaliset rakenteet ja liikkuvuus, arvot ja asenteet, elämäntyylin muutokset, asenteet työhön ja vapaa-aikaan, kulutustottumukset sekä koulutustaso. Fyysiset tekijät liittyvät luonnonvaroihin ja luonnon vaikutuksiin. Teknologiset tekijät pitävät sisällään esimerkiksi raaka-aineteknologian, valmistusteknologian, tuotantoteknologian sekä informaatioteknologian. Ekologiset tekijät liittyvät maan käyttöön ja luonnon säilymiseen, vesistöjen ja ilman suojeluun sekä meluun liittyviin tekijöihin. Menestyäkseen pitkällä aikavälillä kilpailussa yrityksen on otettava ulkoinen liiketoimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset huomioon, ymmärrettävä sen seuraukset ja muokattava omaa toimintaansa havaintojen perusteella. On myös esitetty, että yritys itse voi vaikuttaa liiketoimintaympäristöönsä. (Hatch, 2006)
Liiketoimintaympäristöstä on kirjoitettu runsaasti ja sen analysoimiseen on kehitetty erilaisia työkaluja. Useimmat tutkimukset on tehty modernista näkökulmasta, jossa ympäristö näyttäytyy kokonaisuutena, joka esiintyy organisaation rajojen ulkopuolella luoden liiketoiminnalle rajoja esimerkiksi resurssien, kilpailun ja kysynnän suhteen. Kuitenkin ympäristö voidaan nähdä myös symbolis-tulkinnallisesta näkökulmasta sosiaalisesti rakentuneena tai postmodernista näkökulmasta organisaatioon kuuluvana osana. Tällaiset uudet näkökulmat ovat kasvavassa määrin hyödynnettyjä ja kiinnittävät ympäristöön liittyvät kysymykset esimerkiksi eettisiin tulkintoihin. (Hatch, 2006)

Equivalents

business environmentenglanti

Sources

YVI-sanakirja, GrantM2008, HatchJ2006

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:liiketoimintaympäristö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:liiketoimintaympäristö.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →