Kasvatustieteet:liiketoiminta

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

liiketoiminta

liiketoiminta
Definition Liiketoiminta tarkoittaa ammattimaista kaupallista tai teollista toimintaa, jonka tarkoituksena on ansaita rahaa ja/tai ylläpitää toimintaa. Yksinkertaistetusti liiketoiminta sisältää sijoittamisen tuotannontekijöihin, tuotannontekijöiden muuntamisen suoritteiksi ja suoritteiden vaihtamisen käypään hintaan markkinoilla. Jotta liiketoiminta olisi kannattavaa, myynnistä saatavan tuoton on oltava suurempi kuin suoritteiden valmistamiseen kulunut summa. (Grant, 2008)
Explanation Liiketoiminta muodostaa yrittäjyyden ytimen yrittäjyyden monissa muodoissa. Erityisesti ulkoisen yrittäjyyden (ks. ulkoinen yrittäjyys) osalta aloittelevan yrittäjän on tiedettävä, mihin liiketoimintaan hän ryhtyy ja mitä liiketoiminnan harjoittaminen käytännössä tarkoittaa. Kuitenkin monien oppilaiden tietoisuus liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä toiminnoista on vähäistä. Osaamisen tasoon voidaan vaikuttaa yrittäjyyskasvatuksen avulla. (Matlay, 2008) Liiketoimintaosaamisen kehittäminen onkin yksi yrittäjyyskasvatuksen tavoitteista, vaikkakaan ei riittävä menestyvien yrittäjien syntymiseksi (Rae, 1997). Liiketoimintaosaamisen oppimisessa voidaan hyödyntää sekä teoreettisia että käytännönläheisiä lähestymistapoja ja menetelmiä. Yleensä opetukseen kuuluu liiketoiminnan suunnittelun, toimeenpanon ja operoinnin selittäminen ja harjoitteleminen. (Matlay, 2008) Erityisesti liiketoimintaa voidaan harjoitella käytännön kautta toteuttamalla liiketoimintaa opetuksen ja opettajan avustuksella, mikä kasvattaa sekä tietoja että taitoja (Kirby, 2006).
Liiketoiminta sana esiintyy tutkimuksessa jatkuvasti. Suuri osa yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksista onkin tehty kauppatieteiden alalla (Matlay, 2005).

Equivalents

businessenglanti

Sources

YVI-sanakirja, GrantM2008, KirbyA2006, MatlayH2008, MatlayH2008, RaeD1997

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:liiketoiminta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:liiketoiminta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →