Kasvatustieteet:liikeidea

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

liikeidea

liikeidea
Definition Liikeidea on jäsentynyt ajatus siitä, mitä, missä ja miten yritys harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa (ks. liiketoiminta) siten, että se tuottaa lisäarvoa asiakkaille. Yrittäjien täytyy osoittaa selvästi ja täsmällisesti, mitä liiketoimintaa yritys harjoittaa, miten se ansaitsee rahaa, millä markkinoilla se toimii, ketkä ovat sen asiakkaita ja mitä hyötyä yrityksestä on asiakkaalle. (Grant, 2008)
Explanation Liikeidea toimii uuden yrityksen perustana. Siksi yksi yrittäjyyskasvatuksen ydintavoitteista on liikeideoiden luominen. Yrittäjyyskasvatuksen tuloksellisuutta voidaan jopa mitata syntyneiden liikeideoiden avulla. (Heinonen et al., 2011) Yrittäjyyskasvatuksen kannalta on huomattavaa, että osalla oppilaista voi jo olla olemassa liikeidea ja huomattavalla osalla saattaa olla pyrkimyksiä sen suhteen (Hynes, 1996). Liikeidean eteenpäin viemisessä tai keksimisessä oppilaat saattavat tarvita ja haluta apua (Russel et al., 2008). Liikeideaa voidaan siis hyödyntää yrittäjyyskasvatuksessa käytännönläheisenä oppimisvälineenä (Rasmussen & Sorheim, 2006). Yrittäjyyskasvatuksen osana voidaan luoda liikeideoita ja parantaa oppilaiden kykyjä liikeideoiden luomiseen (Heinonen et al., 2011). On merkittävää, että liikeidean toteuttaminen saattaa toimia merkittävänä yrittäjyyden motivaatiotekijänä ja idean puuttuminen tai hataruus oleellisena esteenä (Forsström et al., 2011; Shinnar et al., 2009). Esimerkiksi yksi merkittävimmistä haasteista, joita aloittava yrittäjä kohtaa, on vakuuttaa rahoituksen ja muiden resurssien tarjoajat liikeidean käytettävyydestä ja toimivuudesta (Foo et al., 2005). Toimivan liikeidean on erottauduttava kilpailijoista jollakin merkittävällä ominaisuudella, joka voi kohdistua esimerkiksi tuotteeseen, palveluun, markkinointiin tai valmistukseen. (ks. kilpailuetu) (Grant, 2008). Liikeidea on kommunikoitava selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja sen on oltava toteuttamiskelpoinen ja markkinoiden kannalta houkutteleva (Grandi & Grimaldi, 2005). Toteuttamiskelpoinen liikeidea syntyy yhdistämällä luovuuden ja mahdollisuuksien etsimisen (Heinonen et al., 2011) sekä yhdessä työskentelyn (Foo et al., 2005).
Varsinaisesti liikeideoihin kohdistuvaa tutkimusta on suhteessa muuhun yrittäjyys- ja yrittäjyyskasvatustutkimukseen vähän. Kuitenkin liikeidea esiintyy vahvasti yrittäjyys- ja yrittäjyyskasvatustutkimuksissa uuden yrityksen perustamisen mahdollistavana tekijänä (Shinnar et al., 2009) kietoutuen esimerkiksi yrittäjyysintentioiden käsitteeseen (Heinonen et al., 2011). Tutkimus tässä suhteessa on ollut ja on edelleen hyvin käytännön läheistä (Foo et al., 2005) keskittyen esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksessa käytettyihin ohjelmiin tai moduuleihin. Esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen tuottavuutta on mitattu liikeideoiden syntymisen määrällä ja laadulla. (Heinonen et al., 2011)

Equivalents

business ideaenglanti

Sources

YVI-sanakirja, GrantM2008, FooD&WongK&OngA2005, FooD&WongK&OngA2005, ForsströmH&MattilaJ&JussilaI2011, GrandiA&GrimaldiR2005, HeinonenJ&HyttiU&StenholmP2011, HynesB1996, RasmussenA&SorheimR2006, RussellR&AtchisonM&BrooksR2008, ShinnarR&PruettM&ToneyB2009

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:liikeidea. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:liikeidea.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →