Kasvatustieteet:kasvuyrittäjyys

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

kasvuyrittäjyys

kasvuyrittäjyys
Definition Kasvuyrittäjyys tarkoittaa kasvuun pyrkivää ja siinä onnistuvaa yrittäjyyttä ja erityisesti yritystä (Pajarinen & Rouvinen, 2009). Kasvuyrittäjyyttä mitataan yleensä henkilöstön määrän kasvulla, vaikka myös monia muita mittareita, kuten myynnin kasvua voidaan käyttää (Delmar et al., 2003). Yleensä kasvuyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka henkilöstö kasvaa kolmen vuoden aikana yli 20 prosenttia vuosittain (Pajarinen & Rouvinen, 2009). Kasvuyrittäjyyteen liitetään usein myös korkea innovointi (Luukkonen, 2010), vaikkakin kasvu voidaan saavuttaa monin eri tavoin (Delmar et al., 2003).
Explanation Suurin osa uusista työpaikoista ja muusta taloudellisesta elinvoimaisuudesta syntyy kasvuyrityksissä (Shane, 2009), mutta kasvuyrityksiä on kuitenkin suhteessa kaikkiin yrityksiin vähän, jopa vain viisi prosenttia (Pajarinen & Rouvinen, 2009; Shane, 2009). Suuri osa yrittäjistä ei todellisuudessa pyrikään yrityksensä kasvattamiseen (Pajarinen & Rouvinen, 2009). Kasvuyritysten määrää pyritään siitä huolimatta koko ajan lisäämään erityisesti yrittäjyyden esteitä poistamalla (ks. este) (Luukkonen, 2010). Korkean kasvun yrittäjyyden rohkaiseminen tulisi heijastua myös yrittäjyyskasvatuksessa. Tärkeintä ei ole vain yrittäjien määrän kasvattaminen, vaan laadukkaan yrittäjyyden lisääminen. (Shane, 2009; van Praag & Versloot, 2007)
Yrittäjyystutkimuksessa jotkin tutkimukset keskittyvät nimenomaan yritysten kasvuun. Kasvuyrittäjyydestä onkin olemassa melko laajaa ja heterogeenistä kirjallisuutta (Delamr et al., 2003; Pajarinen & Rouvinen, 2009). Huomiota on kiinnitetty erityisesti siihen, mikä vaikuttaa kasvuun ja millaisia esteitä kasvulle voi olla. Tutkimuksissa tällaisia tekijöitä on tunnistettu lukuisia (Delmar et al., 2003). Uudelle tutkimustiedolle on kuitenkin myös kysyntää kasvuyritysten merkittävän yhteiskunnallisen ja taloudellisen roolin vuoksi (Shane, 2009). Empiiristä tutkimusta on vähän esimerkiksi juuri kasvuyritysten kansantaloudellisista vaikutuksista (Pajarinen & Rouvinen, 2009).

Equivalents

high-growth entrepreneurshipenglanti

Sources

YVI-sanakirja, DelmarF&DavidssonP&GartnerB2003, LuukkonenT2010, PajarinenM&RouvinenP2009, ShaneS2009, PraagM&VerslootH2007, Toiminimilaki

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:kasvuyrittäjyys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:kasvuyrittäjyys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →