Kasvatustieteet:innovaatio

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

innovaatio

innovaatio
Definition Innovaatiolla tarkoitetaan uutuusarvoa sisältävää tietoa, toimintatapaa, tuotetta, palvelua tai muuta uutta yhdistelmää. Useimmiten nähdään, että tällaisen uuden luomisen on lisäksi sisällettävä taloudellista ja kaupallista arvoa, joka voidaan toteuttaa uuden organisaation avulla (Hornaday, 1992). 
Explanation Innovaation määritelmä jaetaan usein viiteen osaan, jotka ovat (1) uusien tuotteiden luominen, (2) uusien tuotantotapojen luominen, (3) uusien markkinoiden avaaminen, (4) uusien hankintalähteiden avaaminen ja (5) toimialan uudelleenorganisoiminen (uuden markkinarakenteen, esimerkiksi monopoliaseman, luominen). Tällaisten innovaatioiden on esitetty erottavan yrittäjyys muusta taloudellisesta tai yhteiskunnallisesta toiminnasta ja toimivan taloudellisen kasvun ja muutoksen lähteenä. (Schumpeter, 1934) Lisäksi innovaatio on usein erotettu uudelleen tuottamisesta, jolloin innovaatio ja yrittäjyys eivät välttämättä ole linkittyneitä toisiinsa, sillä yrittäjyys voi perustua jo olemassa oleviin malleihin, jotka eivät siis ole innovaatioita (ks. innovatiivinen yrittäjyys) (Aldrich & Martinez, 2001). Innovaatiot ja innovatiivisuus ovat kuitenkin merkittävä osa yrittäjyyttä (Carland et al., 1984). Esimerkiksi Schumpeter (1934) esittää, että innovaatio on keskeinen yrittäjyyden ominaisuus ja että henkilö toimii yrittäjänä vain toteuttaessaan innovaatiota. Vaikka kaikkeen yrittäjyyteen innovaatiot eivät liity (Aldrich & Martinez, 2001; Stevenson & Jarillo, 1990), myös nykyään innovaatioita ja innovatiivisuutta pidetään yrittäjyyden ja siten myös yrittäjyyskasvatuksen keskiössä (Martin Cruz et al., 2009).  Yrittäjyyskasvatuksen on edistettävä ja mahdollistettava oppilaiden innovaatioita koskevaa ymmärrystä ja kyvykkyyksiä sekä luovuutta. Innovatiivisuus ei ainoastaan hyödytä opiskelijoita yritystä perustettaessa, vaan myös yrityksen kehittämisessä ja sen säilyttämisessä kilpailukykyisenä. (Harkema & Schout, 2008) Lisäksi innovatiivisuutta arvostetaan ja tarvitaan myös yrittäjyyden muissa muodoissa, esimerkiksi jo olemassa olevassa organisaatiossa työntekijänä työskenneltäessä. Yrittäjyyskasvatuksessa innovatiivisuutta edistetään aktiivisen, toimintasuuntautuneen, kokemusperäisen oppimisen avulla perinteisen passiivisen oppimisen sijaan. (Jones & English, 2004)
Innovaatio on säilyttänyt asemansa merkittävänä aihealueena yrittäjyystutkimuksessa. Vuosikymmenien ajan innovaatiota on käsitelty yrittäjyyden määrittäjänä ja todellisena olemuksena (Martin Cruz et al., 2009). Perinteisesti innovatiivisuus nähdään ja sitä tutkitaan yrittäjän ominaisuutena tai piirteenä. Nimenomaan innovatiivisuuden on monesti esitetty erottavan yrittäjät ”ei-yrittäjistä”. (Carland et al., 1984) Tällaisen innovatiivisuuden on siten nähty edistävän kansantalouden kasvua ja muutosta (Matlay, 2005). Kuitenkin innovatiivisuus on jo yli 20 vuotta sitten liitetty myös yrittäjän toimiin (Gartner, 1988), mikä antaa tilaa tutkimukselle, mutta myös yrittäjyyskasvatukselle. Yhä kasvavassa määrin innovatiivisuutta tarkastellaankin laaja-alaisemmin ja sallivammin kuin perinteisessä tutkimuksessa.

Equivalents

innovationenglanti

Sources

YVI-sanakirja, AldrichHE&MartinezA2001, CarlandW&HoyF&BoultonR&CarlandC1984, GartnerB1988, Toiminimilaki, HarkemaM&SchoutH2008, HornadayW1992, JonesC&EnglishJ2004, Martin CruzN&Rodriguez EscuderoI&Hernangomez BarahonaJ&Saboia LeitaoF2009, MatlayH2005, SchumpeterA1934, StevensonH&JarilloC1990

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:innovaatio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:innovaatio.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →