Kasvatustieteet:inhimillinen pääoma

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

inhimillinen pääoma

inhimillinen pääoma
Definition Inhimillinen pääoma viittaa yksilön eksplisiittisiin ja implisiittisiin (Polanyi, 1967) tietoihin, taitoihin ja kykyihin sekä kognitiivisiin kyvykkyyksiin, joilla on vaikutuksia henkilön hyvinvoinnin saavuttamiseen sekä tuottavaan ja tehokkaaseen toimintaan (Davidsson & Honig, 2003; Schultz, 1961).
Explanation Inhimillinen pääoma liittyy vahvasti kasvatukseen ja koulutukseen sekä oppimiskykyyn, sillä niiden avulla voidaan lisätä tietoa ja taitoja sekä kyvykkyyksiä eli kasvattaa inhimillistä pääomaa (Schultz, 1961). Inhimillisellä pääomalla on siten yhteys myös yrittäjyyteen ja sen edesauttamiseen, sillä kerätty inhimillinen pääoma vaikuttaa merkittävästi uravalintoihin sekä yrittäjyysasenteisiin ja -intentioihin (ks. asenne ja intentio). On esitetty esimerkiksi, että ne, joilla on enemmän ja laadukkaampaa inhimillistä pääomaa, havaitsevat ja hyödyntävät yrittäjyysmahdollisuuksia paremmin. Myös yrittäjyydessä myöhemmin inhimillinen pääoma on avuksi. (Davidsson & Honig, 2003)
Inhimillisen pääoman käsitettä on käytetty jo useamman vuosikymmenen ajan, jolloin se on sisällytetty erimuotoisiin resursseihin ja pääomiin ja pohdittu sen merkitystä taloudelliselle vauraudelle ja organisaatioiden menestymiselle (Penrose, 1959; Schultz, 1961). Inhimillistä pääomaa koskeva keskustelu on johtanut koulutuksen merkityksen ja arvon tunnustamiseen. Myös yrittäjyyden osalta koulutuksen vaikutuksia yrittäjyyteen on tutkittu melko paljon, vaikka inhimillisen pääoman käsite itsessään ei yrittäjyyskeskustelussa niin usein esiinnykään. Tutkimuksissa on tuotettu erilaisia tutkimustuloksia liittyen oppilaiden tietoihin, taitoihin ja kykyihin sekä näiden yrittäjyysyhteyteen. Yleensä tutkimuksissa todetaan positiivinen yhteys inhimillisen pääoman ja yrittäjyystoiminnan aloittamisen ja menestymisen välillä. (Davidsson & Honig, 2003)

Equivalents

human capitalenglanti

Sources

YVI-sanakirja, DavidssonP&HonigB2003, PenroseT1959, PolanyiM1967, SchultzW1961

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:inhimillinen pääoma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:inhimillinen pääoma.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →