Kasvatustieteet:franchising

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

franchising

franchising
Definition Franchising on yrittäjien välinen yhteistyöllinen järjestely (Baucus et al., 1996) ja organisoinnin muoto, joka tarkoittaa pitkäaikaista sopimusta kahden yrityksen (franchise-antaja ja franchise-ottaja) välillä (Combs et al., 2011; Grewal et al., 2011) franchise-ottajan oikeudesta käyttää franchise-antajan luomaa tiettyä liiketoimintamallia (Combs & Ketchen, 2003).
Explanation Franchisingissä liiketoimintamallin luoja perii sen käyttämisestä maksua ja tarjoaa käyttäjälle tietyt puitteet (esimerkiksi yhteisen markkinoinnin ja brändin, yhteiset ostotoiminnot, koulutusta) liiketoiminnan toteuttamiselle. Franchise-antaja on siis alun perin luonut liiketoimintamallin, johon franchise-ottajat sitten ostavat oikeudet ja saavat siihen liittyen tiettyjä etuja. Franchising-yrittäjät toimivat siis itsenäisesti, mutta ovat ulkoasultaan ja toimintatavoiltaan franchising-ketjun määrittelemiä. Franchising-sopimuksessa sovitaan esimerkiksi yhtenäisistä toimintamenetelmistä, omistajuuskannusteista, monitoroinnista, provisioista ja sopimuksen päättämisestä. (Baucus et al., 1996) Franchising on merkittävä väline ja kanava yrittäjyydessä (Combs & Ketchen, 2003). Ensinnäkin franchising voi helpottaa tai jopa motivoida yrittäjäksi ryhtymistä. Yrittäjyyden myötä franchising voi myös tarjota tukea muilta saman franchise-mallin yrittäjiltä. Franchise voi tarjota myös hallitun tavan kasvattaa yritystä. (Combs & Ketchen, 2003) Toisaalta on myös tärkeää ymmärtää franchisingin erityispiirteitä ja toimintakäytänteitä järjestelyn ja organisoinnin onnistumiseksi (Baucus et al., 1996).
Viimeisten neljän vuosikymmenen aikana franchising organisointimuotona on kasvanut merkittävästi ympäri maailmaa (Tuunanen & Hoy, 2007) etenkin jälleenmyynnin ja ruokapalveluiden alalla (Grewal et al., 2011). Franchisingiä käsittelevä tutkimus on tarjonnut tärkeitä näkökulmia ilmiön ymmärtämiselle yli 40 vuoden ajan ja ollut kasvussa 1990-luvulta lähtien. Franchising on kiinnostanut monen eri alan tutkijoita. (Combs & Ketchen, 2003) Tutkimusta on tehty esimerkiksi talouden, lain, johtamisen, rahoituksen, markkinoinnin ja yrittäjyyden näkökulmista koskien franchise-järjestelmien organisointia, kasvua, laajentumista ja suoriutumista. Tutkimusta on kuitenkin hallinnut franchise-sopimuksen, -omistajuuden ja -kontekstien tarkasteleminen (Grewal et al., 2011), jolloin on pyritty vastaamaan miksi-, missä- ja miten-kysymyksiin (Combs et al., 2011). Yrittäjyyden muotona franchisingiä on tutkittu melko vähän, vaikkakin tämä tutkimus on saamassa koko ajan lisää huomiota (Tuunanen & Hoy, 2007). Yhä enemmän huomiota kiinnitetään myös franchise-antajan ja -ottajan väliseen suhteeseen sekä kontrolloinnin tarpeeseen ja konfliktien mahdollisuuteen (Grewal et al., 2011).

Sources

YVI-sanakirja, BaucusA&BaucusS&HumanE1996, CombsG&KetchenJr2003, CombsG&KetchenJr&ShortC2011, GrewalD&IyerR&JavalgiG&RadulovichL2011, TuunanenM&HoyF2007

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:franchising. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:franchising.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →