Kasvatustieteet:este

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

este

este
Definition Elämäntapayrittäjyys viittaa yksilölle tai ryhmälle itsessään merkitykselliseen, tyypilliseen ja kokonaisvaltaiseen tapaan ajatella, olla ja käyttäytyä elämässä (Johannisson et al., 1998; Thornton, 1999), jota voidaan toteuttaa yrittäjyydessä sen kaikissa muodoissa (vrt. omaehtoinen yrittäjyys sekä tapa-, sarja- ja portfolioyrittäjyys).
Explanation Elämäntapayrittäjyys suuntaa ja määrittää henkilöä tai ryhmää ja heidän elämäänsä vahvasti (Drakopoulou Dodd 2002). Yrittäjyys elämäntapana voi toimia vahvana yrittäjyyden motivaatiotekijänä nuorten tarkastellessa yrittäjyyttä mahdollisena osana tulevaisuuttaan (Forsström et al., 2011). On myös tärkeää ymmärtää, että yrittäjyyden prosessi ja asenteet yrittäjyyttä kohtaan voivat olla merkittävällä tavalla erilaisia yksilöiden tai ryhmien välillä (Anderson et al., 2009). Elämäntapayrittäjyyteen liittyy vahva sitoutuminen, kiintymys, ilo ja innostuminen (Forsström et al, 2011; Drakopoulou Dodd, 2002), jolloin tavoitteena ei välttämättä niinkään ole yrityksen kasvattaminen tai yrittäjän vaurastuminen (Forsström et al., 2011). Yrittäjyys voi näyttäytyä esimerkiksi totuttujen tapojen ja sääntöjen rikkomisena, mikä mahdollistaa unelmien toteuttamisen (Drakopoulou Dodd, 2002) ja oman tien kulkemisen (Anderson et al., 2009). Yrittäjyydessä henkilö tai ryhmä voi itse määrittää omat toimintatapansa (van Gelderen & Jansen, 2006) siten, että saavutetaan tyydyttävä työ ja elämä sekä voidaan käyttää omia kykyjä hyödyksi (Bird, 1988). Elämäntapayrittäjyydessä korostuvat siis erityisesti vapaus ja vastuu, itsenäisyys ja oma kontrolli sekä kokonaisvaltaisuus ajallisesti ja työtehtävien suhteen (Forsström et al., 2011; Gibb, 2002).
Yrittäjyyttä elämäntapana on tutkittu verrattain vähän, sillä perinteisesti yrittäjyystutkimus keskittyy talouteen ja innovaatioihin (Gibb, 2002; Johannisson et al., 1998). Elämäntapayrittäjyys on kuitenkin alkanut tuoda vaihtelevuutta yrittäjyystutkimukseen (Thornton, 1999) ja elämäntapa sanana esiintyy jo tutkimuksissa. Elämäntapaulottuvuus tarjoaa kuitenkin vielä paljon tutkimusmahdollisuuksia erityisesti yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta (Forsström et al., 2011).

Equivalents

barrierenglanti
obstacleenglanti

Sources

YVI-sanakirja, AndersonA&Drakopoulou DoddS&JackS2009, BirdB1988, ForsströmH&MattilaJ&JussilaI2011, GibbA2002, Drakopoulou DoddS2002, JohannissonB&LandströmH&RosenbergJ1998, ThorntonH1999, GelderenM&JansenP2006

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.9.2021: Kasvatustieteet:este. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:este.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →