Kasvatustieteet:eettinen yrittäjyys

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

eettinen yrittäjyys

eettinen yrittäjyys
Definition E-yrittäjyys viittaa informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) hyödyntämiseen yrittäjyydessä ja erityisesti uuden yrityksen perustamisessa (Kollmann, 2006; Matlay & Westhead, 2005). Erityisesti sillä tarkoitetaan Internetissä olevia markkinoita sekä siellä käytävää liiketoimintaa, kauppaa, myymistä ja hankintaa (Kollmann, 2006) ajasta ja paikasta riippumatta (Matlay, 2004).
Explanation E-yrittäjyys on tuonut yrittäjyyteen uuden ulottuvuuden ja uusia näkökulmia (Kollmann, 2006; Matlay & Westhead, 2005). Alkaen 1990-luvulta ja erityisesti viime vuosien aikana liiketoiminta ja myös muu jokapäiväinen toiminta on sähköistynyt huomattavasti, mikä on muuttanut merkittävästi liiketoiminnan käytänteitä (Millman et al., 2010) ja yrittäjyyttä (Matlay & Westhead, 2005). Tämä muutos jatkuu todennäköisesti vahvana myös tulevaisuudessa esimerkiksi kustannustehokkuuden vuoksi (Kollmann, 2006). Opiskelijoilla on merkittävä rooli e-yrittäjyyden lisääntymisessä (Millman et al., 2010), sillä teknologian jatkuva ja nopea kehitys on tehnyt yrityksen perustamisesta helpompaa ja vähentänyt yrittäjyyden esteitä (ks. este) (Matlay, 2004) sekä vaikuttanut merkittävästi innovatiivisten ja suuren kasvupotentiaalin liikekonseptien kehittämisen mahdollisuuksiin (Kollmann, 2006; Matlay & Westhead, 2005). Teknologian hyödyntäminen vaikuttaa kasvavassa määrin myös yrityksen kilpailukykyyn ja menestymiseen (Kollmann, 2006; Matlay & Westhead, 2005). Siksi on yhä tärkeämpää hyödyntää ja ymmärtää ICT:n mahdollisuuksia ja etuja sekä toisaalta riskejä ja vaatimuksia, esimerkiksi e-yrittäjyyden jatkuvan kehityksen ja teknologian muutosten seuraamisen vaatimuksia (Kollmann, 2006).
E-yrittäjyyttä on tutkittu vielä suhteellisen vähän, sillä ala on verrattain nuori. Lisäksi olemassa oleva tutkimus on melko hajaantunutta niin aiheiden, tutkimusasetelmien ja -metodien kuin terminologian suhteen (Matlay, 2004). Tutkimuksissa huomiota on kiinnitetty esimerkiksi e-yrittäjyyden tuomiin muutoksiin ja e-yritysten menestystekijöihin (Kollmann, 2006). Laadukkaalle tutkimukselle on kuitenkin vielä paljon tilaa (Matlay, 2004). Mielenkiintoisia empiirisiä tutkimusmahdollisuuksia löytyy esimerkiksi opiskelijoiden e-yritysten perustamiseen ja perustamisintentioihin (Millman et al., 2010) sekä perinteisen yrittäjyyden tai yritysten ja e-yrittäjyyden vertaamiseen liittyen (Matlay, 2004).

Equivalents

ethical entrepreneurshipenglanti

Sources

YVI-sanakirja, KollmannT2006, MatlayH2004, MatlayH&WestheadP2005, MillmanC&LiZ&MatlayH&WongW2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:eettinen yrittäjyys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:eettinen yrittäjyys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →