Kasvatustieteet:co-opetition

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

co-opetition

co-opetition
Definition Co-opetition tarkoittaa kilpailun ja yhteistyön samanaikaista esiintymisyä yritysten (Gnyawali & Park, 2009 Rusko, 2011) tai verkostojen välillä (Peng & Bourne, 2009). Co-opetition -termille ei ainakaan vielä löydy hyvää suomenkielistä käännöstä.
Explanation Co-opetition mahdollistaa yrityksille sekä kilpailullisten että yhteistyöllisten tavoitteiden saavuttamisen (Luo et al., 2007). Kaksi tai useampi yritystä siis tekevät yhteistyötä joissakin toiminnoissa tai tuotealueilla ja kilpailevat toisilla samanaikaisesti. Tyypillisesti yritykset tekevät yhteistyötä toiminnoissa, jotka ovat kaukana asiakkaasta (esimerkiksi tutkimus ja tuotekehitys, hankinta, raakamateriaalien prosessointi) ja kilpailevat niissä, jotka ovat lähellä asiakasta (esimerkiksi jakelu, palvelut, myynti, markkinointi). Yhteistyösuhde voi olla kilpailun tai yhteistyön dominoiva tai tasapainoinen kilpailun ja yhteistyön välillä. (Bengtsson & Kock, 2000) Saavuttaakseen organisationaalista suorituskykyä ja liiketoiminnallista menestystä suurin osa yrityksistä erilaisilla toimialoilla ja yhteiskunnan sektoreilla toimivat yhteistyöllisissä suhteissa jopa kilpailijoidensa kanssa. Yritykset eivät ole enää organisoituja vain markkinoiden tai hierarkian kautta, vaan ne kietoutuvat samanaikaisesti kilpailuun ja yhteistyöhön toistensa kanssa. (Bengtsson & Kock, 2000; Gnyawali & Park, 2009; Luo et al., 2007) Tällainen taipumus yritysten välisissä suhteissa on aiheuttanut kaksitahoisen kilpailun ja yhteistyön dynamiikan, johon liittyy huomattavia etuja ja myös haittoja sekä johtamishaasteita (Gnyawali & Madhavan, 2001). Monimutkaisuutensa vuoksi on tärkeää johtaa sekä kilpailua että yhteistyötä (Bengtsson & Kock, 2000; Gnyawali & Madhavan, 2001; Segrestin, 2005). Haasteista huolimatta co-opetitionin edut ovat merkittäviä sekä yrityksille että asiakkaille (Rusko, 2011).
Huolimatta luontaisesta kilpailun ja yhteistyön yhdistymisestä organisaatioiden välisissä suhteissa suurin osa olemassa olevista tutkimuksista keskittyy joko kilpailuun tai yhteistyöhön (Rusko, 2011) olettaen, että yritykset tekevät yhteistyötä yhden organisaation kanssa ja kilpailevat toisen kanssa siten, että niillä on täysin erilaiset suhteet toimialan (ks. toimiala) eri toimijoihin (Bengtsson & Kock, 2000). Tällainen perinteinen tutkimus helposti yksinkertaistaa yritysten välisiä suhteita heijastaen niistä vain murto-osaa (Hamel, 1991).  Viime aikoina on kuitenkin huomattu, ettei kilpailua tai yhteistyötä yksinään korostava näkökulma ole riittävä selittämään organisaatioiden välistä toimintaa, sillä kilpailijat tai yhteistyökumppanit vaikuttavat samanaikaisesti kilpailevan ja tekevän yhteistyötä toistensa kanssa. Tämän dynamiikan selittämiseen on siis alettu viittaamaan co-opetition -termillä, joka esiteltiin 1980-luvulla ja on siis suhteellisen uusi käsite (Rusko, 2011). Co-opetition -tutkimus on edelleen melko vähäistä, mutta kasvavassa määrin tunnustetaan, että on erittäin tärkeää kehittää ja kasvattaa ymmärrystä kilpailun ja yhteistyön yhtäaikaisesta dynamiikasta (Bengtsson & Kock, 2000).

Sources

YVI-sanakirja, BengtssonM&KockS2000, GnyawaliR&MadhavanR2001, GnyawaliR&ParkP2009, HamelG1991, LuoX&RindfleischA&TseK2007, PengA&BourneM2009, RuskoR2011, SegrestinB2005

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:co-opetition. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:co-opetition.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →