Kasvatustieteet:allianssi

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

allianssi

allianssi
Definition Allianssi on monimuotoinen, kehittyvä ja vuorovaikutteinen yhteistyöorganisaatio (Das & Teng, 1998; Doz, 1996; Ring & Van de Ven, 1994; Zeng & Chen, 2003) sekä vapaaehtoinen sopimus kahden tai useamman yrityksen välillä (Parkhe, 1993).
Explanation Alliansseiksi voidaan lukea monenlaisia yhteistyöhön perustuvia organisaatiomuotoja, joiden tarkoituksena on kumppaneiden yhteisten strategisten tavoitteiden saavuttaminen (Das & Teng, 1998) ja joihin sisältyy tuotteiden, teknologioiden tai palveluiden vaihtamista, jakamista tai yhteistä kehittämistä (Gulati, 1998). Alliansseja ovat esimerkiksi yhteisyritykset, strategiset hankintajärjestelyt sekä tutkimus- ja kehityskumppanuudet (Das & Teng, 1998). Allianssien merkitys ja suosio kilpaillussa ja globaalissa liike-elämässä on kasvanut huomattavasti (Ring & Van de Ven, 1994). Myös aloittaville yrittäjille alliansseista voi olla merkittävää hyötyä. Kumppanuudet helpottavat esimerkiksi alkurahoituksen hankkimista ja yrityksen kasvua sekä muiden etujen saavuttamista ja esteiden ylittämistä (ks. este) (Carayannis et al., 2000). Siksi myös yrittäjyyskasvatuksessa on hyvä huomioida yhteistyön ja allianssien potentiaalinen rooli tulevaisuuden yrittäjyydessä.
Allianssit nähdään lupaavana tutkimuskohteena ja niiden tutkimus onkin lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana (Saxton, 1997). Useimmiten allianssi nähdään vaihtoehtoisena organisaatiomuotona markkinoille ja hierarkioille keskittyen niiden muodolliseen rakenteeseen ja perustamisen syihin (Doz, 1996; Ring & Van de Ven, 1994; Zeng & Chen, 2003). Tämä perinteinen näkökulma korostaa staattisia ja taloudellisia termejä, muttei välttämättä huomioi yhteistyöhön liittyviä sosiaalisia ja psykologisia tekijöitä (Osborn & Hagedoorn, 1997; Saxton, 1997). Kuitenkin yhä enemmän tiedostetaan, että allianssi on kahden tai useamman yrityksen välinen vuorovaikutteinen ja dynaaminen suhde (Saxton, 1997) ja että tämä suhde rakentuu sosiaalisesti toiminnan ja symbolisen tulkinnan kautta toimijoiden välillä ja niiden rajapinnoilla (Das & Teng, 2002; Ring & Van de Ven, 1994). Tämän vuoksi esimerkiksi yhteistyösuhteiden prosessi (Ring & Van de Ven, 1995), yhteistyöorganisaatioiden rakentuminen (Tuominen et al., 2012) sekä yhteistyösuhteen luottamus (Das & Teng, 1998) ovat ansainneet kasvavaa huomiota tutkimuksessa.

Equivalents

allianceenglanti

Sources

YVI-sanakirja, CarayannisG&KassiciehK&RadosevichR2000, DasK&TengB1998, DasK&TengB2002, DozL1996, GulatiR1998, OsbornN&HagedoornJ1997, ParkheA1993, RingS&Van de VenH1994, SaxtonT1997, TuominenH&JussilaI&BrownG&TuominenP2012, ZengM&ChenX2003

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:allianssi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:allianssi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →