Käyttäytymistieteet:rokotuskäsitykset

  Tieteen termipankista

  rokotekäsitykset

  rokotuskäsitykset
  rokotekäsitykset (suositeltu)
  Määritelmä rokotteisiin ja rokotukseen liittyvät ajatusmallit, joihin liittyy tiedollinen pohja
  Määritelmä (sv) tankemönster som är relaterade till vaccins och vaccination och som har en kunskapsbas
  Määritelmä (en) patterns of thinking about vaccines and vaccination, with a knowledge base
  Selite Rokotekäsitykset perustuvat siihen tietopohjaan, joka ihmisellä on käytössään. Käsitykset rokotteista muodostuvat usein kognitiivisen käsittelyn lisäksi henkilökohtaisista ja muiden ihmisten rokotuskokemuksista. Nämä kokemukset liittyvät käsityksiin rokotteiden turvallisuudesta, tehokkuudesta ja tarpeellisuudesta. Rokotteiden saatavuus ja saavutettavuus vaikuttavat ympäristöön liittyvänä tekijänä rokotekäsityksiin. Saatavuuteen ja saavutettavuuteen vaikuttavat useat käytännölliset seikat, kuten asuinpaikan maantieteellisen sijainnin läheisyys suhteessa rokotuksia tarjoavaan terveydenhuollon toimipaikkaan, sen aukioloaikojen sopivuus ja ajanvarauksen sujuvuus sekä rokotteita valmistavien tahojen toimituskapasiteetin riittävyys.
  Selite (sv) Uppfattningarna om vaccin grundar sig i den kunskapsbas en person har tillhanda. En persons uppfattningar om vaccins formas av faktorer relaterade till kognitiv processering, men också ofta av ens egna och andras vaccinationserfarenheter. Dessa erfarenheter är kopplade till uppfattningar om vaccinernas säkerhet, effektivitet och nödvändighet. Också tillgången till och tillgängligheten av vacciner inverkar på ens uppfattningar om vaccination. Tillgången till och tillgängligheten av vacciner påverkas av en stor mängd praktiska aspekter, såsom hur långt avståndet är mellan ens bostadsort och den hälsovårdsinstans som erbjuder vaccinationer, hur bekväma öppettiderna av instansen är och hur enkelt det är att boka en vaccineringstid. Dessutom inverkar vaccintillverkarnas leveranskapacitet.
  Selite (en) Vaccine perceptions are based on the knowledge base that people have at their disposal. In addition to cognitive processing, perceptions of vaccines are often formed by personal and other people's experiences of vaccination. These experiences are linked to perceptions of the safety, efficacy and necessity of vaccines. The availability and accessibility of vaccines, as an environmental factor, influence perceptions of vaccines. Availability and accessibility are influenced by a number of practical factors, such as the geographical proximity of the place of residence to a health facility providing vaccines, the convenience of its opening hours and the ease of making an appointment, and the adequacy of the supply capacity of vaccine manufacturers.

  Erikieliset vastineet

  vaccination perceptionsenglanti (English)(ehdotettu)
  vaccine perceptionsenglanti (English)(suositeltu)
  uppfattningar om vaccinationruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.4.2024: Käyttäytymistieteet:rokotuskäsitykset. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Käyttäytymistieteet:rokotuskäsitykset.)